Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å videreføre det bedriften hadde gjort i startfasen med IA, ble fokuset snudd til nærvær, og ikke fravær. Prosjekt Grønn Jobb ble resultatet.

– Sammen med Alna HMS-senter pønsket vi ut prosjekt Grønn Jobb, som er et deltakerstyrt prosjekt med fokus på å skape helsefremmende arbeidsplasser. Etter et pilotprosjekt ble Grønn Jobb satt i gang i "funksjonæravdelingene" i 2005/2006.
Utfordringen var å få lederne til å ikke bare tenke tall, budsjett og resultat, men også arbeidsmiljø. Det var ønskelig å fokusere på nærværsfaktorer.
 
De ansatte ved hver avdeling fikk som en start beskrive sin perfekte arbeidsdag. Etterpå ble de delt inn i grupper hvor de jobbet frem gruppemål som deretter ble presentert for hele avdelingen. Deretter ble de enige om hvilke tiltak de ansatte i hver avdeling ønsket gjennomført.
 
– Målet var å finne tiltak som kunne fungere også om et år og som vi kunne gjøre noe med selv. , Det var avgjørende at dette ble en del av den etablerte målstruktrukturen og bli en del av medarbeidersamtalene våre, sier Grødtlien.

Fra sofahjørne til informasjonsrutiner

Ønskene om endringer var mange, og avdelingene prioriterte selvsagt forskjellig: mangfold, felles arenaer for arbeid og kommunikasjon var prioriterte områder. – For eksempel ønsket controllerne våre som til daglig sitter i flere avdelinger å styrke fellesskapet innen finansavdelingen.
 
Et lukket møterom ble endret til en åpen møteplass med sofakrok som gjør det mulig med uformelle møter etter ønske fra våre markedsførere. Noen ønsket seg frukt og en sunnere hverdag, mens andre ville ha bedre informasjonsrutiner på avdelingene.
 
– Det er viktig at dette er forankret i ledelsen, sier Tom Arne Grødtlien. En evaluering etter gjennomførte tiltak avdekket at de fleste var fornøyde, men at det også var rom for forbedring. Nå er det viktig at lederne tar tak videre. Vi ser at enkel midler hjelper, og det inspirerer oss til å gå på noen nye runder for arbeidsmiljøet. Vi har også identifisert nye område vi bør ta tak i, nemlig ansatte med hyppig fravær og fravær i arbeidsgiverperioden, avslutter personalsjef Tom Arne Grødtlien.