Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sammenlignet med andre kommuner har Ørskog kommet svært langt med IA-arbeidet. Det fikk de Arbeidsmiljøprisen for i 2008. Vi dro til Ørskog i Møre og Romsdal for å finne hemmeligheten bak det gode samarbeidet.

I spisesalen på bygdas helsesenter sitter fem representanter fra kommunen. De er alle delaktige i suksessen. De er også enige om at det å se på helheten er viktig, og at IA-arbeidet må bli en naturlig del av denne helheten.

– Dette er i høyeste grad et teamarbeid, sier Janette Steinvik som er rådgiver hos rådmannen i Ørskog. Av mange blir hun pekt ut som ildsjelen bak det gode arbeidet, men ingen ildsjel fungerer uten støtte, sier hun.

– Vi har et system som er godt kjent, ikke bare på rådhuset, men blant alle ansatte. Vi har en god arbeidsgiverstrategi som sier noe om hvordan en arbeidsgiver skal være; på ledelse, medbestemmelse, lønn, kompetanse og HMS. Denne legges til grunn og er et levende dokument som ikke skal legges i skuffen.

Kontinuerlig jobbing

Grunnmuren i forhold til IA-arbeidet er god forankring i den politiske og administrative ledelsen. Og det jobbes kontinuerlig med dette.

– Vi har etablert en egen IA gruppe, som fungerer som et idéforum. Og alle enhetslederne har månedelige gjennomganger av sitt tjenesteområde. Da hører vi hvordan det ligger an, om det er noen arbeidstakere som er i faresonen og om det bør gjøres noe aktivt i forhold til dette. Ved å snakke med lederne fanger vi opp signaler langt tidligere enn før. Dette har vi gjort hver måned, siden 2005. Det er viktig ikke å slippe taket, sier Janette Steinvik. Resultatet vises også på sykefraværet i kommunen. Det har gått ned fra rundt 12 prosent i 2005 til ca 7,5 i 2008.

Systematisk arbeid

Kjetil Haddal fra Nav Arbeidslivsenter presiserer at systematisk arbeid preger Ørskog kommune.

– De har en ekstrem villighet til å se etter løsninger i alle ledd, og legge tilrette og ta ut restarbeidsevnen der det er mulig. Det er snakk om å se på de som jobber her som en ressurs og ikke belastning.

– Det er viktig å se etter løsninger som tjener alle, og den kulturen sitter nok i veggene her, sier Steinvik. Kommunen har et godt og fast samarbeid med BHT, som er medlem av IA-gruppen. Dette tjener vi mye på, sier Janette Steinvik.

– I tillegg er kontakten med Nav lokalt og regionalt viktig, og vi bruker de støtteordningene som er mulige å søke på.

Gjensidig utveksling

Ørskog kommune berømmes spesielt for samspillet med fagorganisasjonene. –Dette oppleves som en viktig og aktiv del av prosessen i kommuneapparatet, sier hovedverneombud Kjell Arve Lid.

–Vi legger en halvårig møteplan med alle grupperingene, forteller rådmann Anders Grotle.

Rådmannen og teamet har månedlige møter med enhetslederne, så de fagorganiserte og hovedverneombudet, og til slutt med IA gruppen. I disse møtene har vi gjensidig informasjonsutveksling, noe som gir unike muligheter til å snakke sammen og løse eventuelle problemer. Tillitsvalgte får også uttale seg i alle saker. – Vi blir virkelig tatt på alvor, samtidig forventes det også av oss at vi bidrar på alle nivå, sier Kristin Giskemo fra Utdanningsforbundet

Hun bifalles av Kjell Arve Lid. – Vi har et utrolig godt samarbeidsklima i denne kommunen. Det er nesten så vi må holde igjen når vi deltar på nettverksmøter. Så mye skiller vi oss fra andre kommuner.

Berit Astrup er enhetsleder på sykehjemmet. Hun merker at administrasjonen har en annen forståelse for arbeidet om gjøres. – Med IA-avtalen falt brikkene på plass i forhold til oppfølging av sykemeldte. Det at jeg nå kan gå ned på individnivå og bry meg har skapt en holdningsendring.

Alle skal vite

Det holdes jevnlig informasjonsmøter i kommunen om hva IA-avtalen innebærer. – De ansatte skal vite hvordan vi jobber med IA i kommunen. For å komme dit vi er i dag har det vært viktig å vite hvilken retning man skal dra. Etter en klar beskjed fra kommunestyret i 2005 om at vi skulle satse på IA, har vi hatt en ny start. Det skaper en ny glød i organisasjonen avslutter rådmann Anders Grotle.