Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved Sogn og Fjordane Politidistrikt har de gode erfaringer med å ta i bruk de hjelpemidlene som finnes innen IA-systemet. Men det kommer ikke av seg selv.

En dyktig HMS-rådgiver sørger for at rutinene er på plass, og lederne følger opp. I tillegg er kontakten med BHT og Arbeidslivssenteret svært tett.

Egen håndbok

Sogn og Fjordane politidistrikt ble IA-bedrift i 2003, og har en driftig HMS-rådgiver i Marianne Nes.  Hun har utarbeidet de overordna HMS-instruksene, og laget en egen håndbok i oppfølging av syk medarbeider. Den er gull verdt for lederne. Marianne Nes er også rådgiver med hensyn til utfylling av individuelle oppfølgingsplaner, innkalling og saksbehandling knyttet til dialogmøter etc.

– Vi har et godt samarbeid med Arbeidslivssenteret i fylket, og Trude Ramstad som er vår kontaktperson. Jeg ringer henne ofte i forbindelse med pågående saker, og hun gir gode råd med hensyn til hvilke ordninger som finnes, og som kan være noe for oss, sier Marianne Nes. Dette har resultert i at de har fått et enda tettere samarbeid med BHT og har økt bruken av BHT til både arbeidsplassvurdering, ergonomisk kartlegging og deltakelse på dialogmøter.

Sogn og Fjordane Politidistrikt er gode på tilrettelegging når folk blir sykemeldte, og de er flittige brukere av tilretteleggingstilskudd i forbindelse med fysiske gjenstander.

Det virker

At det fungerer opplevde lensmann Jan Tore Thue ved Sogndal politistasjon, da en av hans medarbeidere gikk ut i 100 prosent sykemelding grunnet en ryggskade som han fikk på jobb.

  • Takket være den lett tilgjengelige HMS-håndboka som ligger på intranettet, og som forteller meg alt jeg bør gjøre, er det enkelt å følge opp, sier lensmann Thue. Der ligger lenkene som viser veien gjennom hele prosessen.   
  • I Sogn og Fjordane holder vi på å revidere HMS-instruks og håndbok knyttet til IA, samt oppfølging av tilsatte som står i fare for å bli, eller er sykemeldte, forteller Marianne Nes. Legemeldt sykefravær var i 4. kvartal 2008 på 3.5 %, og gjennomsnitt for 2008 var 4.1. 
  • Vi jobber videre med å gjøre materialet mer brukervennlig og lettere tilgjengelig for ledere og tilsatte, sier Nes, men for at det skal fungere bra er vi anhengig av at de ansatte får god informasjon og opplæring. Vi har som mål å bli enda bedre på det, og for lykkes er vi avhengige av at både de ansatte og ledelsene gjør en innsats.

IA har også vært, og blir fremover tema på HMS-dag for verneombud og på ledersamlinger. Marianne Nes er veldig glad for å ha BHT og Arbeidslivssenteret med på laget. – Politidistriktet har vært helt avhengige av økonomisk støtte i form av tilretteleggingstilskudd fra NAV, dette gjelder også i mange andre saker, og vi har benyttet denne ordningen mye, og har til enhver tid flere saker under arbeid.