Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bamble kommune ble IA-virksomhet i 2002 og lå allerede den gang et hestehode foran i inkluderende holdninger og praksis. I dag er IA-arbeidet godt innarbeidet i personalpolitikken. De ansatte skal glede seg til å gå på jobben, er omkvedet. Små og store tiltak sørger for det.

For å utvikle arbeidsmiljøet bevilger kommunen stimuleringsmidler. Midlene tildeles den enkelte virksomhet, 1000 kroner per fast ansatt, som kan brukes over en treårsperiode. Et annet tiltak er grønn resept. Det innebærer at ansatte kan avtale med lederen sin om å få to timer av arbeidstiden per uke til fysisk aktivitet.
– Lederne kan også bruke ordningen med grønn resept når en medarbeider trenger en pust i bakken. Det er ikke all verden, men kan være til god hjelp og mest av alt signaliserer det en ivaretakende holdning, sier Robert Lien Pettersen, tidligere HMS- og kvalitetskoordinator, nå informasjonsansvarlig.

De ansatte er gull verd

Annet hvert år gjennomfører kommunen i samarbeid med bedriftshelsetjenesten en arbeidsmiljøkartlegging av det psykososiale og fysiske miljøet. Resultatene brukes aktivt til å planlegge å gjennomføre forbedringer.
– Kommunen som helhet skårer høyt på energi og engasjement på jobben og lavt på opplevelse av egen effektivitet. Det er tydelig at folk ønsker å gjøre mer enn de rekker. Der det er nødvendig følger bedriftshelsetjenesten opp, forteller rådmann Tore Marthinsen.
At kommunen bruker mye penger på hver ansatt mener rådmannen er vel anvendte penger.
– De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi legger til rette for atfolk skal glede seg til å gå på jobben, og det kollegiale og sosiale spiller stor rolle for nærværet, sier han.

Fysisk aktivitet

 – Mange tiltak handler om å komme i bedre form, være med i bedriftsidrettslaget, bli motivert til å gå mer ved å bruke skritteller, sykle og gå til jobben, bassengtrening med fysioterapeut, kampanje for å spise grønt og bruke avdelingens treningskort på PULS, sier Marthinsen. 
Kommunen hjelper ansatte til å komme i gang med trening slik at man får gode rutiner. Etterpå er det den enkeltes ansvar. Marthinsen går selv foran med et godt eksempel. Han sykler til og fra jobben og synes at det renser systemet etter endt arbeidsdag.


Synlige og tydelige ledere

Hvert år arrangerer kommunen flere ledersamlinger for alle sine 40 ledere. Det gir faglig og sosialt utbytte og i tillegg bygges det relasjoner på tvers.
– Det er viktig å ha gode og tilstrekkelig antall ledere. Lederne må ha tid, kompetanse og mulighet til å være gode personalledere og ha lyst til å ta seg av HMS-arbeidet, sier Roar Teigen. Han er hovedverneombud på heltid i kommunen og administrerer 30 verneområder og like mange verneombud. Han har ikke noe til overs for ledere som bruker all tiden sin på ”spennende prosjektarbeid” og farer over personalarbeidet med harelabben.
Som hovedverneombud er Teigen vaktbikkje i kommunen, eller kanskje heller jaktbikkje. For han løper ikke etter og bjeffer, men er mer foran og finner viltet.
– Vi satser kontinuerlig på HMS-arbeidet med vekt på kvalitet og opplæring, det fører ikke fram med skippertak, sier Teigen.

Egen IA-dag

Rutiner for sykefraværsarbeid og oppfølging av sykmeldte er for lengst på plass i Bamble. Kommunen samarbeider godt med NAV og bedriftshelsetjenesten og har hvert år en egen IA-dag. Da inviteres eksterne samarbeidspartnere til å bidra med informasjon og nyheter om inkluderende arbeidsliv. Flere personalrådgivere i virksomhet for personal- og organisasjonsutvikling gir råd til lederne og hjelper til ved omplassering, yrkesrettet attføring, uførepensjon osv. Kommunen har mål for alle delmålene i IA-avtalen. I tillegg satses det for fullt på forebyggende arbeid.