Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Vi ønsker å ta vår del av ansvaret med å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet, men vi trenger hjelp og oppfølging fra NAV, sier logistikkdirektøren i Alliance Healthcare. Et samarbeidsprosjekt med NAV har nå satt bedriften i stand til å jobbe mye bedre med inkludering av mennesker som står utenfor arbeidslivet.

Alliance Healthcares ønske om styrket innsats og bedre samhandling ble startskuddet for prosjektet ”IA-vikar”.

Én kontaktperson

Hans Henrik Andresen fra NAV Arbeidslivssenter Akershus er Alliance Healthcares IA-rådgiver. Han fungerer nå som eneste kontaktperson når bedriften ønsker å ta inn noen på arbeidstrening.

Nøkkelen for oss er én kontaktperson. Det gir oss kapasitet til å ta imot langt flere personer enn før, sier logistikkdirektør John-Erik Tønnessen.

Vi hadde folk inne på arbeidstrening før prosjektet også, men da var det for mange aktører å forholde seg til. De fulgte ikke skikkelig opp og tok ikke ansvar. Hvis vi skal gjøre en ekstra innsats på dette området, må vi ha et system som er effektivt og som fungerer i hverdagen, sier Anne Heireng, bedriftens HMS-kontakt.

NAV styrket seg

Prosjektet har blitt en suksess fordi vi har fått til et godt samarbeid mellom bedriften, Arbeidslivssenteret og de to NAV-kontorene som er nedslagsfelt for Alliance Healthcare, Ski og Oppegård. Samhandlingen lokalt på NAV-kontorene har faktisk også blitt styrket som et resultat av prosjektet, forteller Andresen.

Selv har han én kontaktperson på hvert av de to NAV-kontorene. Disse tar forespørsler fra Alliance Healthcare videre internt på kontoret og sprer kunnskap om bedriften, noe som sikrer et godt grunnlag når kandidater skal vurderes.

Kandidatene må ha den riktige innstillingen, de må være motiverte og se på arbeidstreningen som en god mulighet til å skaffe seg erfaring. Her har NAV en viktig oppgave, sier IA-rådgiveren.

Med den hjelpen vi nå får fra NAV blir det enklere for oss å ta vårt ansvar. Vi har sendt tilbake svært få vikarer etter at prosjektet startet, noe som tyder på at NAV nå gjør en mye bedre jobb i forkant, forteller Heireng og Tønnessen.

Ansatte involvert

Et nytt og viktig element i prosjektet er involveringen av de ansatte gjennom en fadderordning for IA-vikarene.

Fadderne skal være en venn når man er ny. De skal svare på spørsmål, ta litt ekstra vare på den nye kollegaen og legge til rette for at vedkommende mestrer jobben og trives. For oss er dette også en måte å utvikle egne ansatte på. De får muligheten til å gjøre en meningsfull innsats ved å hjelpe andre mennesker inn i arbeidslivet, sier Tønnessen.

Å være fadder er lærerikt og stort sett veldig positivt, sier Mette Punnerud, hovedverneombud og IA-fadder. Det er moro å følge vikarene gjennom arbeidstreningen. Man merker stor forskjell, de utvikler seg, lærer og blomstrer.

Fadderne får egen skolering i bedriften, og Heireng forteller om stor interesse fra de ansatte. Per i dag står åtte faddere klare.

Blanke ark

Vi ser på IA-vikarene som helt vanlige arbeidstakere, de skal ikke spesialbehandles. De samme kravene stilles til dem som til alle andre, de får bare litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging, forklarer Tønnessen.

Vi vet ingenting om hvorfor vikarene har stått utenfor arbeidslivet. Vi synes det er best slik. Hos oss starter man med blanke ark. Vi leter alltid etter det vikarene er gode på, og vi finner alltid noe, sier HMS-kontakt Heireng.

Alliance har hittil rekruttert to av personene som har vært på arbeidstrening.

Det er en fin måte å rekruttere på, sier Tønnessen. Vi ansetter når vi har behov og finner en passende person. Men målet vårt er i første rekke å gi arbeidstrening. Vår motivasjon for arbeidet er å ta vår del av det viktige samfunnsansvaret vi som bedrift har. Hvem skal ellers gi folk den arbeidserfaringen de trenger?

Prosjekt IA-vikar

– Det gjelder å skape forutsigbarhet for vikarene, sier HMS-kontakt Anne Heireng. – Mange av vikarene som har vært innom har gitt uttrykk for at de har fått altfor lite oppfølging fra NAV og arbeidsgiver ved tidligere arbeidstrening, at de har følt seg alene. Det er dette vi prøver å gjøre noe med gjennom fadderordningen og hyppige statusmøter.

  • Alliance tar kontakt med IA-rådgiveren når de ønsker å ta imot vikarer til arbeidstrening.
  • NAV-kontorene velger ut aktuelle personer i forhold til et sett kriterier.
  • Kandidatene kalles inn til et intervju med generell informasjon, omvisning og individuelle samtaler. NAV er med. Sammen finner man ut hvor i bedriften kandidaten passer best. En viktig del av den nødvendige tilretteleggingen skjer her.
  • Vikarene læres opp sammen med fadderen, slik at de har et felles utgangspunkt. Det holdes regelmessige statusmøter hvor IA-vikaren, fadderen, en representant for bedriften og evt. NAV-kontakt er tilstede.
  • Det lages en detaljert plan med kontaktinformasjon og oversikt over møter og aktiviteter. Denne får IA-vikaren på begynnelsen av arbeidstreningen. Eksempel på en slik oversikt kan du laste ned i menyen under.
  • All opplæring og erfaring dokumenteres. Dette får vikaren med seg når arbeidstreningen er over, sammen med en attest.
  • Arbeidstreningen varer i tre måneder og finansieres av NAV.