Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

På Solberglia bo- og aktivitetssenter i Nedre Eiker har de tatt gradert sykmelding på alvor og utviklet et skjema for lettere å komme frem til en gradering som er tilpasset funksjonsevnen.

NAV Arbeidslivssenter Buskerud har snakket med tjenesteleder Tone Sandli på Solberglia bo- og aktivitetssenter som har vært med på å utvikle denne malen.

Hvorfor utviklet man denne malen?

Bakgrunnen for å utvikle denne malen var et ønske om å lage et hjelpeskjema som kunne brukes i sykefraværsoppfølgingen. Hjelpeskjemaet skulle inneholde opplistede arbeidsoppgaver som leder kunne bruke under oppfølgingssamtalen. Målet med skjemaet var å få leder og ansatt til sammen å vurdere om det var noen oppgaver den ansatte fremdeles kunne utføre. Dette skjemaet skulle også legges ved oppfølgingsplanen til sykmelder for å komme frem til en mer hensiktsmessig gradering for alle parter.

Hvordan utviklet dere den?

Vi ble inspirert etter å ha deltatt på et kurs i tilretteleggingsplikten arrangert av kommunen i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Buskerud i fjor høst. Vi ble enige om å lage et utkast til en funksjonsvurdering. Den har tatt utgangspunkt i vanlige arbeidsoppgaver på en sykehjemsavdeling, men den kan tilpasses andre steder også. Det som er viktig er at oppgavene er så konkrete som mulig og at malen inneholder et punkt med hvilke tiltak som skal til for å få til oppgavene man ikke er i stand til å utføre.

Hvordan fungerer den?

I oppfølgingssamtalen så går vi gjennom alle punktene. Samtalen skal finne sted innen 4 uker, men vi ser helst at det skjer så raskt som mulig. Det er en aktiv prosess og den bevisstgjør den ansatte på at han/hun faktisk ofte har noe restarbeidsevne. Det blir også mer tydelig for sykmelder hvilken gradering som er hensiktsmessig. En gradering som tar hensyn til muligheter på arbeidsplassen, men også medisinsk rådgivning med tanke på hvilke konkrete arbeidsoppgaver det er snakk om.

Hvordan er tilbakemeldingene?

Vi får tilbakemeldinger fra de ansatte på at de føler seg ivaretatt og får være delaktig i prosessen ved å tenke raskere tilbake. Fokuset til både den ansatte og leder blir endret fra å tenke på diagnose og sykdom til å tenke restarbeidsevne og muligheter. Det blir også lettere å se hva som eventuelt må tilrettelegges slik at den sykmeldte skal komme seg raskt tilbake på jobb. Vi har fått tilbakemeldinger på at de ansatte føler seg sett og hørt gjennom denne måten å jobbe på. De ansatte blir aktive deltakere i å utforme en plan for å komme tilbake i full jobb.

Nyttig for sykmelder

Fastlege i Nedre Eiker, Hans Kristian Sveaas uttaler at funksjonsvurderingen er nyttig for sykmelder. Det gir et grunnlag for å vurdere om sykdommen er forenlig med hel/delvis arbeidsinnsats.

Nyttige tips

  • Lag en liste over arbeidsoppgaver i forkant, involver gjerne personalgruppen til å lage en liste over alle arbeidsoppgaver.
  • Gi listen til den sykmeldte i forkant av oppfølgingssamtalen som en forberedelse til møtet.
  • Si noe om hva som skal til for at den sykmeldte skal kunne utføre oppgavene. Hva må den sykmeldte gjøre, hva må leder gjøre etc.
  • Noter til slutt hva arbeidsoppgavene man kan utføre vil utgjøre i prosent. Slik at man får et forslag til gradering.
  • De oppgavene man ikke vet om man kan utføre, prøv de ut, eventuelt konferer med sykmelder om det er forsvarlig.
  • Avtal hvordan graderingen skal gjennomføres: tid eller oppgaver.
  • Avtal nytt tidspunkt for å evaluere hvordan graderingen fungerer.
  • Legg en plan for opptrapping.