Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ringerike kommune satser tungt på Langtidsfrisk-metoden, og får resultater. -Det aller viktigste er god forankring i hele organisasjonen, sier Magnus Nilholm, fagleder for organisasjonsutvikling.

Nilholm deltok på Langtidsfrisk-konferansen på Gardermoen i slutten av november, der han fortalte om den helhetlige, strategiske satsingen som kommunen nå gjør for å bli en mer helsefremmende og langtidsfrisk arbeidsplass.

Full pakke

- Det går ikke med ”Langtidsfrisk light”, vi må sørge for at tankegangen gjennomsyrer alle strukturer og møter mellom mennesker. Alle i organisasjonen må med, sier Nilholm.

Kommunen har høye ambisjoner, og viljen til å satse er stor: Arbeidet er forankret i et eget vedtak i kommunestyret (se faktaboks) og er en del av økonomiplanen.
- Rådmannen er en aktiv pådriver, noe som er helt sentralt for å oppnå resultater, understreker Nilholm.

Ledere og medarbeidere

Langtidsfrisk-tankegangen skal spres i hele organisasjonen. Kommunen gjennomfører derfor en grundig opplæring av ledere og tillitsvalgte. Rekrutteringsprosessene skal bli mer bevisste og fokusere på meningsfullhet og verdier på arbeidsplassen, viktige elementer i den langtidsfriske tilnærmingen. Fremover skal lederrollen utvikles og rendyrkes slik at mer tid frigjøres til ledelse og mindre tid går til administrasjon. Medarbeidere og ledere skal følges opp på faste arenaer som arbeidsmiljøgrupper på enhetsnivå.

- Dette arbeidet skal integreres i allerede eksisterende strukturer og rutiner, ikke være et nytt prosjekt oppå alt annet, sier Nilholm.

Positiv trend

Arbeidet har hittil gitt gode resultater. Nilholm forteller at nærværet i utvalgte enheter har økt betydelig, og kommunen har regnet seg fram til at dette betyr en årlig besparelse på 16,9 årsverk, eller 8 450 000 kroner. Nilholm forteller at et tydelig mulighets- og løsningsfokus har begynt å sette sitt preg på kommunen.

- Men vi har bare begynt på reisen, og må passe på at vi ikke mister fokus, understreker han.

Kommunestyrets vedtak

  • Ringerike kommune vedtar å legge prinsippene i metoden ”langtidsfrisk” til grunn for å redusere sykefraværet og å styrke nærværet.
  • Alle ledere med personalansvar og tillitsvalgte gis opplæring i metoden langtidsfrisk og IA-avtalens formål og muligheter.
  • Det utdannes 15 prosessveiledere innenfor langtidsfrisk metoden.