Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Hos oss kan du ikke være syk i viljen. Da må du endre holdning, eller slutte. Dette handler også om fullt ut å kunne støtte deg når du virkelig er syk og har behov for å være borte. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med høy trivsel. Dette er uforenlig med unødig høyt sykefravær, sier HR-sjef Ellen Jordet Kvinge.

Lindex har redusert sykefraværet med 60 prosent fra de ble IA-virksomhet i 2003 og frem til i dag. Deres egen statistikk for totalt sykefravær for 950 ansatte viser nå 5,5 prosent. De er nede i cirka 4 prosent offisielt, legemeldt fravær.

Hvordan har dere fått til dette?

– Vi har gjort vårt beste for å sikre at kun de som er syke får sykelønnsordningen, ikke de som «NAVer». Vi bevisstgjør våre ansatte hva sykefravær koster – ikke bare i penger, men også i merbelastning for kolleger. Dessuten gjorde vi en interessant observasjon; det var i mai, juni og juli vi hadde høyest fravær – det skyldtes altså ikke influensa. Dette ga nok enkelte noe å tenke på.

Rutine, roller og oppfølging

Ingen ledere i Lindex skal være i tvil om sykefraværsrutinen og reglene for sykefraværsoppfølging. De må være trygge på jussen, og alle skal ha vært på IA-kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter. Rutinen blir dessuten jevnlig presentert for de ansatte, både i samtaler, møter og via personalhåndbok og oppslag på personalrom. Ingen ansatte skal være i tvil om plikten til å medvirke ved eget sykefravær. Til syvende og sist handler det jo om hvordan de kan bidra til å øke sin egen trivsel, understreker Ellen Jordet Kvinge. Noe er jo grunnleggende galt hvis man ønsker å være borte fra jobben.

Best å være på jobb

Ellen Jordet Kvinge er opptatt av det å skape en «friskkultur», der den enkelte ansatte har opplevelsen av å være viktig på jobben. Hun legger vekt på at ikke bare butikken, men også den ansatte mister noe ved å være borte. Det skal være best å være på jobb, også når den ansatte er gravid. Lindex har blant annet gjort arbeidsplassvurderinger i samarbeid med jordmor for utarbeidelse av egen stillingsinstruks for gravide. Det finnes ofte flere tilretteleggingsmuligheter enn dem man umiddelbart kommer på, sier hun. Hos oss kan for eksempel ansatte i perioder arbeide sittende på lageret med prising og alarmering av varer.

Oppfølging også av leder – og belønning

Lindex-butikker som over tid har høyt fravær vet at de vil få spørsmål om forklaringen på dette. Konflikt er for eksempel ikke en akseptabel forklaring på fravær.

– Er det konflikt, må den håndteres og løses, sier HR-sjefen. Verneombud og eventuelt også regionsjef trekkes inn om nødvendig. Vi kan ikke ha ansatte på jobb som er i konflikt med hverandre. Det skal herske vennlighet og god stemning i butikkene.

Spesielt god stemning blir det nok for butikkene som har lavest fravær. På dem vanker premie som de kan bruke til fest, middag, manikyr eller hva de vil.

Felles ansvar for generøs sykelønnsordning

Ellen Jordet Kvinge arbeidet en periode i utlandet, og fikk da spørsmål om hva det er med nordmenn og det høye sykefraværet.

– Vi har alle i Norge et ansvar for vår generøse sykelønnsordning. Misbruker vi den er vi ikke dette ansvaret bevisst, og den vil kanskje forsvinne. Dette vil til syvende og sist ramme de som virkelig trenger den. Dette bør ingen fritas for å tenke grundig over.

Og vi skal tenke. Løpende.