Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– IA-avtalen er et nyttig verktøy i arbeidet med å aktivisere folk og få folk til å ta mer ansvar for egen helse, sier Crister Hedenberg. Han er kommunelege I i Hamarøy kommune, kommer opprinnelig fra Sverige, men har bodd i kommunen i flere år.

Crister Hedenberg mener at behovet for helsestell øker i takt med økende velstand i samfunnet. Han tror at folk kjenner bedre etter og lettere føler seg syke i all velstanden.
 
– Det som ikke er alvorlig sykdom, kan vi gjøre noe med selv. Først og fremt er det viktig å forebygge sykdom, folk må ta vare på den kroppen de har fått i gave. Vi må slutte å røyke og vi må trene og trimme og bruke kroppen, sier han. Og mener at legen må spille en aktiv rolle i å fokusere på omlegging av livsstil. Ressursene til endring finnes i pasienten selv. Folk må gjenvinne helsa selv og ikke belaste samfunnet.
 
– Som leger må vi legge vekt på forebyggende helsearbeid og aktivitet. Poenget er å bruke de innsparte midlene på dem som trenger det, gi bedre pleie til eldre, ha råd til sykehjem med høy standard og til å ta vare på alvorlige syke på en bedre måte.

Medisin er ikke nok

Hedenberg er opptatt av at legen må evne og se de store linjene i pasientens liv i forhold til det samfunnet hun lever i. Legen må ha sosiale antenner og tørre å ta i bruk følelsene sine.

– Når et menneske flyter på et isflak, kan du ikke nøye deg med å vurdere den medisinske situasjonen og gi medisin. Legen må samarbeide med arbeidsstedet og NAV og ha kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Allmennleger må ha øye for og forstå kompleksiteten i folks liv. Ved bare å gi medisin, fratar legen pasienten muligheten til å endre seg.
 
Legen skal møte pasienten med respekt og verdighet, slik at pasienten ikke taper ansikt. Den helhetlige situasjonen til pasienten må vurderes, det betyr helsesituasjon, sosial situasjon og økonomisk situasjon.

– Kommer det en dame til meg som åpenbart sliter i livet, gir jeg uten å blunke 14 dagers sykmelding – hvis det bidrar til å løse problemene hennes. Men jeg kan ikke stoppe der, jeg skal være problemløser og det kan handle om å ta kontakt med arbeidsgiver, NAV, motivere for trening osv.

Kommuneleger skal ha fast lønn

Kommunelegen i Hamarøy mener at infrastrukturen i lege-Norge er feil.

– I kommunene skal legene være ansatt med fast lønn, de skal tjene allmennheten og ikke sin egen lommebok. Det er ikke mulig å forene forretninger og visjoner! Spesialistene kan være privatpraktiserende, det sikrer at folk kommer raskt til behandling.

Hedenberg mener at doktorstanden må omprogrammeres til å se utover pasientens medisinske tilstand.

– De må skaffe seg innsikt i samfunn og arbeidsliv. Den norske privatpraktiserende legen jobber i en isolert enhet, fjernt fra menneskenes liv. På fast lønn har legen mulighet til å besøke arbeidsplassene, samarbeide med andre faggrupper og jobbe forebyggende – og det er det samfunnet trenger. 

Tre gode råd til allmennleger

-  Du må ha en bred problemløsende innstilling til pasienten 
-  Du må etablere nettverk til NAV 
-  Du må ha evne til å samarbeide med andre som kan hjelpe pasienten