Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Halsa kommune på Nordmøre har de hatt en formidabel reduksjon i sykefraværet blant de kommuneansatte. Nøkler til det gode resultatet er opprydding i avtaler, et godt partssamarbeid og at hver enkelt ansatt blir bedre sett.

For fem-seks år siden var Halsa kommune kommet i en vanskelig situasjon. Sykefraværet var skyhøyt, bemanningen mangelfull og et overforbruk av vikarer og overtid gjorde betydelige innhogg i budsjettet. Problemet var størst i pleie- og omsorgsområdet der helt grunnleggende ting ikke var på plass, slik som rutiner og planlegging av turnus. Omslaget kom for tre år siden da kommunen fikk ny pleie- og omsorgssjef som tok tak og ryddet opp i situasjonen.

Stort potensiale blant ansatte

– Det viktigste var å skape trygghet blant de ansatte, sier pleie- og omsorgsjef Milly Bente Nørsett.

– Og jeg så ganske fort at det var en utrolig ståpå-vilje her. Samtidig var det et stort sug etter informasjon og struktur i jobben. Alt måtte på plass, men resultatet viser seg nå, sier hun.

Lars Wiik er verneombud og mener at hele strukturen fra toppledelsen og ned, er endra.

– Vi fikk utløst et potensiale som ligger i det gode arbeidsmiljøet, det gode samholdet og holdningene blant de ansatte. Vernetjenesten og tillitsvalgte er også godt inkludert og informert og vi føler at vi kan medvirke, forteller han.

Blir sett

Tidligere hadde pleie- og omsorgsavdelingen en hyppig utskiftning av ledere. Nå hadde de fått en leder de kunne henvende seg til.

– Milly Bente var den som så oss som arbeidstaker og hørte på oss. Vi fikk medbestemmelsesrett over jobben vår og mer yrkesstolthet, sier Tove Aasbø, som er tillitsvalgt.

Fjernet sykefraværet

Sykefraværet i enkelte avdelinger lå for noen år siden på rundt tjue prosent. I den siste tiden har tallet ligget nærmere to prosent.

– Siste måling viste et sykefravær på 1,9 prosent, men vi er fornøyd om vi klarer å ligge på under fire prosent over tid, sier Nørsett.

Ny avtale

Mye av årsaken til nedgangen mener de skyldes ny turnusordning og avtale om fleksibelt arbeidssted. Det betyr at ansatte som jobber i pleien også for eksempel kan jobbe i hjemmetjenesten og omvendt.

– Skal du drive en organisasjon og få så lavt sykefravær må du ha et blikk for den enkelte ansatte. Vi er gode til forskjellige ting. Helsemessige årsaker kan også gjøre at vi må arbeide på forskjellige plasser til tider, sier Nørsett.

Mer lederopplæring

Det lave sykefraværet synes å være et resultat av kombinasjonen ny organisering og det at den enkelte blir bedre sett. Hvordan dette fungerer i praksis er imidlertid avhengig av kompetansen blant lederne.

– Dette er helt avgjørende, sier Bente Løvik, assisterende rådmann.

– Vi har satset på lederopplæring for alle enhetslederne og faglederne. Opplæringen  har gått over ett år med bra deltakelse og jeg ser at ting har endret seg etter dette. Ledere som ser mer mennesket enn bare tall, er mye av årsaken til at ting er blitt som de har blitt hos oss, mener hun.