Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mange institusjoner sliter med et høyt sykefravær. Slik er det ikke på Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter. To ledere og ett hundre og åtti ansatte skaper en arbeidsplass som mange kan lære og bli inspirert av.

Nordre Aasen tar imot barn med sammensatte funksjonsvansker fra bydeler og kommuner rundt Oslo. Yngvar Hurlen er seksjonsleder. Han forteller at barna har sykdommer som gjør at mange av dem ikke lever så lenge. Da er det spesielt viktig at de får et godt liv, mens de er blant oss.

 Vi har svært engasjerte medarbeidere som tar jobben på stort alvor, forteller han.

 Å jobbe med syke mennesker er krevende. Man kan tåle feil ved et samlebånd, men ikke her, sier Jan Boutera, nestleder ved institusjonen.

Jobb med mening i

Når Hurlen skal forklare det lave sykefraværet trekker han først frem den meningsfulle og alvorlige siden ved jobben.

Deretter peker han på fire andre sider ved arbeidsmiljøet som han mener også er viktig for trivsel og et lavt sykefravær: Frihet under ansvar, klare rammer i arbeidet, utfordrende oppgaver og tilstrekkelig bemanning.  

Friheten må ha rammer

Bare to ledere har personalansvar ved Nordre Aasen. I tillegg har de fire fagledere som koordinerer det daglige arbeidet. Få ledere betyr at de ansatte styrer mye av hverdagen selv og må selv finne løsninger som trengs. For at dette skal fungere må det i følge Hurlen være klare rammer og rutiner rundt hvert barn.

 Her er det masse tillit og frihet under ansvar. Men systemet må være på plass. Det er ikke bare enkeltpersoner som skal fungere, sier han.  

Utfordrer de ansatte

Selv om det er rutiner rundt hvert barn, handler dette mest om mennesker og dagligliv. Uforutsette ting skjer hele tiden, slik som overraskende besøk og barn som blir syke når det er planlagt andre ting. Da må de ansatte kaste rundt på planene og være kreative og på tilbudssiden.

 En viktig kvalitet ved arbeidsplassen er at den er utfordrende. Utfordringer gjør at de ansatte flytter grensene for hva de mestrer. Slik opplever de gleden ved hvert skritt de tar og at de utvikler seg. Da blir jobben spennende og verdifull, forklarer Hurlen.

Når vi snakker med to av de ansatte er det nettopp utfordringene i jobben de trekker frem.

 Å være primærkontakt for foreldre og å ha kontakt med leger og sykepleiere er interessant og givende. Samtidig er det flott at alle kan gjøre alt her, fra reparasjoner til klesvask. Det sveiser oss sammen, sier Joar Løland, som har jobbet over femten år ved Nordre Aasen.

En forutsetning å ha nok folk

Trettiseks av de ansatte jobber heltid. Hurlen kaller dem søylene og normbærerne i arbeidsmiljøet. Det er disse de mange i mindre stillinger har å støtte seg på i arbeidet.

 At det er mulig å ha bare to ledere med personalansvar skyldes i stor grad disse ”hundreprosentstillingene”, sier Hurlen.

I tillegg er mange deltidsansatte studenter innen sykepleie, vernepleie og andre fag. Det betyr at de har et verdisyn og en faglig interesse som passer med arbeidet her.

 Uten disse medarbeiderne hadde vi ikke hatt det samme grunnlaget for en tillitsbasert ledelse. Det er helt avgjørende å ha god nok bemanning, understreker han.

Kompetanse er en forutsetning for tillit

Ved Nordre Aasen legger de vekt på å vedlikeholde og å utvikle kompetansen. Planene for dette er lagt inn i det de kaller årshjulet. Der er det satt opp både obligatoriske kurs og annen opplæring som sikrer faglig utvikling. Å stole på de ansattes holdninger og faglige kompetanse bidrar til det gjensidige tillitsforholdet som de ønsker og er avhengige av.

 Yrkesstolthet er helt sentralt. Det får vi gjennom barn som har det godt her, gode tilbakemeldinger fra foreldre, nye henvendelser fra sykehus og nye oppdrag fra kommunen, sier Jan Boutera.

Samarbeid innad og på tvers

Ved Nordre Aasen kjenner alle ansatte alle barna og deres familier.

 Her må alt fungere både i forhold til barna, foreldrene og kollegene. Vi er svært flinke til å samarbeide og å hjelpe hverandre. Vi har nesten ikke konflikter, forteller Christina Kleppe. Hun koordinerer arbeidet i en av avdelingene og synes det er spesielt verdifullt at mange har kompetanse til å jobbe i flere avdelinger.

 Ofte har vi det travelt.  Da er det godt å vite at en får hjelp, hvis en ikke klarer oppgavene selv, sier hun.

Gode vaner gir lavt sykefravær

Sykefraværet har vært stabilt lavt de siste fem årene.  

 Folk er flinke til å komme på jobb og sykefraværet er som regel lavt. Nyansatte ser dette og forstår at slik skal det være, forteller Christina Kleppe.

 Vi har flinke deltidsansatte og lite fravær også blant dem. Unntakene har vært få. Dem har vi fulgt tett opp, dermed har vi fått det slik vi ønsker å ha det, sier hun.

Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter

  • Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter er en ideell stiftelse.
  • De selger bo- og avlastningsplasser til bydeler og kommuner.
  • Nordre Aasen samarbeider med Oslo Universitetssykehus og driver utredning og intensiv habilitering av barn og unge med sammensatte funksjonsvansker.
  • Nordre Aasen startet som Oslo Observasjonshjem i 1957.