Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kollegaveiledning blant avdelingssykepleierne ved Cathinka Guldberg-senteret har bidratt sterkt til at sykefraværet er halvert på ett år. Nå jobber de ikke lenger hver for seg, men tenker høyt sammen og hjelper hverandre i sykefraværsoppfølgingen.

– Kulturen her har endret seg. Vi er blitt flinke til å se muligheter, å se hva medarbeiderne trenger og å være effektive i sykefraværsoppfølgingen, forteller Nina Martinussen, oversykepleier ved sykehjemmet.

Tar enkeltsaker først

Martinussen forteller at det har vært mange ulike prosjekter knyttet til forebygging av sykefravær ved sykehjemmet de siste årene, men ingen har gitt forventede effekter. Skikkelig fart på sakene ble det først da IA-rådgiver Ingrid Kalfoss ved NAV Arbeidslivssenter fikk dem til å starte med kollegaveiledning i det de kaller IA-verksted.

– Først ble vi litt irriterte og tenkte: Vi kan da dette, vi er da ledere! forteller Martinussen.

– Men vi så umiddelbart nytten av å komme sammen og drøfte saker der vi står fast. Hos oss har et stort antall enkeltsaker vært et problem. Derfor ble den første jobben å rydde opp i disse.

Et stramt opplegg

Kollegaveiledning som metode følger et nokså stramt opplegg. Det sikrer at sakene blir undersøkt grundig og at alle deltakerne blir involvert i utforskningen.

 – Vi trodde vi ikke kunne gjøre mer, at vi kjente den sykmeldte og alle begrensningene. Men vi blir like overrasket hver gang over alle mulighetene som kommer opp gjennom kollegaveiledningen. Det blir gjerne en lang liste og sammen setter vi opp rekkefølgen av gjøremål, forteller Rønnaug Løsnesløkken.

 – Det er deilig å finne ut at det er så mange muligheter! sier hun. – Og i tillegg får vi bedre oversikt i sakene og støtte fra kollegene. Det er vanskelig å jobbe like effektivt når man sitter alene med en sak. Da kan det være utfordrende å se hvor en skal begynne og hvor en skal slutte.

Positivt press

Kollegaveiledningen er et verktøy i planleggingen av det videre arbeidet med sykefraværssakene. I ettertid følger hver enkelt leder opp sine saker i samarbeid med de ansatte, på vanlig måte.

Løsnesløkken poengterer at teamarbeidet gir et positivt press på lederne, slik at sakene får en viss fremgang til neste møte. Mellom møtene er det også lettere å få råd, fordi de andre lederne er kjent med saken allerede. I tillegg til at sykefraværsoppfølgingen har blitt bedre og mer effektiv, har kollegaveiledningen bidratt til en mer samkjørt, sterkere og mer effektiv ledergruppe også på andre områder. 

Lærer av lignende saker

Selv om hver sak er unik, har de som regel også noen fellestrekk. Å finne løsninger i én sak medfører derfor at man får erfaringer som kan brukes i andre saker.

– Kollegaveiledning er derfor en viktig læringsarena, understreker Martinussen. –Og det er min oppgave som oversykepleier å sørge for innkalling og at arbeidet holdes i gang. De gode resultatene er veldig motiverende for oss. Vi ser også at metoden kan brukes i forhold til andre utfordringer vi har. Dette er en inspirerende måte å utvikle en god kultur på og etter hvert skape en helsefremmende arbeidssituasjon for alle, sier hun.