Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykehuset i Vestfold er det mest effektive sykehuset i landet. Siden 2007 har de også hatt et stadig synkende sykefravær som nå ligger godt under snittet i helsesektoren. Sykehuset peker på sine 180 ledere når de skal forklare hvordan de jobber.

– Vi er opptatt av å skape en organisasjon der forventningene til lederne våre er klare, der lederne skjønner og tar sitt ansvar. Samtidig skal vi ha et godt system for HMS- og IA-arbeid med egnede verktøy som setter lederne i stand til å ta dette ansvaret.

180 nøkkelpersoner

Dette er det første HR-direktør Bente Krauss sier når hun skal snakke om IA-arbeidet ved Sykehuset i Vestfold (SiV). Det er de 180 lederne som skal drive HMS- og IA-arbeidet, og derfor satser SiV tungt på lederutvikling. I 2010 innførte de et tilbud om lederopplæring annenhver torsdag, der HMS- og IA-relaterte temaer har en stor plass. For tiden jobbes det også med en HMS/IA-oversikt spisset mot ledere. Her er lederens ansvar og oppgaver beskrevet, samt alle viktige dokumenter samlet (se meny til høyre).

– Vi er i ferd med å skape et oversiktlig system som skal hjelpe lederne når de får utfordringer. Dette gjør dem tryggere i rollen og dermed bedre, sier personalsjef Leif Johnsen.

– Vi ønsker at flere av våre ledere tar i bruk det tilbudet vi stiller til rådighet. Vi har fortsatt mye å gå på. For å komme videre i arbeidet er vi helt avhengige av deltakelse og tilbakemeldinger fra lederne, sier Krauss.

System gir resultat

Da SiV sine IA-rådgivere tipset Idébanken.org om sykehuset, trakk de frem det overordnede prosessarbeidet. Sykehuset har nemlig innført et svært systematisk HMS-arbeid i form av en årlig syklus der grundig planlegging, utførelse, kontroll og korrigering inngår. Årlige handlingsplaner på ulike nivå utvikles, oppdateres fortløpende og gjøres tilgjengelig for alle i elektronisk form (se meny til høyre). Hvert år gjennomføres det prosjekter på områder der sykehuset har utfordringer, som for eksempel prosjektet ”Gravid og trygg på jobb”.

– HMS-arbeidet ved Sykehuset i Vestfold kjennetegnes ved at det er svært godt forankra. Vi ser på andre organisasjoner når forankringen ikke er god nok, da blir det rot. Utviklingen ved SiV har lenge vært positiv, på tross av at det er snakk om en stor og kompleks organisasjon som har vært gjennom mange omstillinger. Det er det systematiske arbeidet som har gitt resultater, sier Eva Jupskås, leder for SiV sin bedriftshelsetjeneste.

Mer om Sykehuset i Vestfold

  • Helseforetak med ca. 5000 ansatte i Tønsberg og flere andre Vestfold-byer.
  • Sykefraværet har gått ned fra 7,7 % i 2009 til 6,4 % i 2011.
  • Aktive tillitsvalgte og verneombud involveres i fora og prosjekter på alle nivåer i organisasjonen.
  • I tillegg til nevnte tiltak består HMS- og IA-arbeidet bl.a. IA-relaterte kurs for valgte representanter, kollegastøtteordning og vikarpool.