Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seksjon Institusjon og bofellesskap for demente i Sandefjord kommune har egne helsekontakter. De iverksetter en lang rekke helsefremmende tiltak som bidrar til økt trivsel og arbeidsglede.

Prosjektet «Sammen og på tvers for helsefremmende arbeidsplasser» ble startet i 2009. De hadde lenge jobbet med å redusere sykefraværet, men ønsket nå å dreie oppmerksomheten over på de som er tilstede på jobb.

Helsekontakter i hver avdeling

Tre institusjoner og tre bofellesskap deltar i prosjektet. På hver avdeling er det en eller flere helsekontakter. Disse har et spesielt ansvar for å sette i verk tiltak og motivere flest mulig til å være med. Helsekontaktene er med i en prosjektgruppe som møtes hver måned.

– På møtene bobler det av entusiasme, gode idéer og forslag, sier en engasjert prosjektleder Astrid Dragland og får full støtte av helsekontaktene.

De poengterer at møtene gir masse energi og inspirasjon til å jobbe videre i egen avdeling.

Formalisert rolle

Mange av helsekontaktene er ildsjeler som også tidligere har tatt et spesielt ansvar for å fremme trivsel og sosialt fellesskap på arbeidsplassen. Men de synes det gir ekstra motivasjon å ha en formell rolle. Jobben de gjør blir sett og anerkjent, og dermed er det også lettere å få med flere på tiltakene.

– Helsekontaktene gjør en veldig viktig jobb, understreker Anny-Elisabeth Hanedalen, seksjonsleder for institusjonstjenesten og leder av prosjektets styringsgruppe.

Bredt spekter av tiltak

Mange av tiltakene skal fremme fysisk aktivitet og trivsel. Men de har også satt i verk kurs i forflytningsteknikk og IT-kurs for ansatte over 50 år. Fordi prosjektet har begrensede økonomiske ressurser, leter de ofte blant de ansatte for å finne noen som kan ta på seg ansvaret for å lede de ulike aktivitetene.

– Gjennom prosjektet har personer som ikke er så synlige i jobbsituasjonen ellers, fått vist seg fram. Det gir status og økt selvtillit som også kommer til nytte i jobben, sier Dragland.

Nedenfra-og-opp

Felles for de aller fleste tiltakene er at initiativene kommer fra de ansatte selv. De opplever å bli hørt og at forslagene deres settes ut i praksis. Dette er positivt og inspirerende i seg selv, og gir motivasjon til å engasjere seg enda sterkere i fellesskapet.

Økt trygghet og arbeidsglede

Av andre viktige effekter trekker helsekontaktene fram at de ansatte blir bedre kjent, de blir tryggere på hverandre og veldig ofte blir det mye latter, humor og glede. Det smitter over på jobbsituasjonen og gjør at de gleder seg til å gå på jobb. Ofte opplever de at både beboere og pårørende påpeker at dette må være et godt sted å jobbe.

– Vi tror bestemt at økt trivsel og trygghet blant de ansatte bidrar til bedre kvalitet på tjenestene, sier Dragland.

Utvider perspektivet

Nå ønsker prosjektet å utvide perspektivet og også jobbe med tiltak som i større grad er rettet mot oppgavene i hverdagen.

– Å ha god helse handler ikke bare om trivsel, det handler også om forhold som utvikling og mestring, mener Dragland.

– Dessuten er det viktig å se dette prosjektet i sammenheng med alt det andre vi gjør. Vi jobber kontinuerlig med blant annet fagutvikling, medarbeiderskap og etisk refleksjon. Alt dette er viktig for å skape en mest mulig helsefremmende arbeidsplass, avslutter Hanedalen.

Tips til andre som ønsker å starte lignende prosjekt

 • Prosjektet må forankres i ledelsen.
 • La funksjonen som helsekontakt få anerkjennelse og status.
 • Understrek at helsekontaktene er der for å bidra til at de ansatte skal trives.
 • Initiativene til tiltak og aktiviteter bør komme fra de ansatte.
 • Gi rom for et bredt spekter av aktiviteter.
 • Respektér at ikke alle ønsker eller har mulighet til å være med.
 • Om mulig er det lurt å legge noen aktiviteter til arbeidstiden, ikke alle har mulighet på fritiden.
 • Ikke gi opp, det tar tid å skape entusiasme og begeistring!

Eksempler på tiltak

 • Dansekurs
 • Bokbad
 • Toppturer
 • Deltakelse i jentebølgen
 • Utenlandsturer
 • Rebusløp
 • Aromaterapi
 • IT-kurs for ansatte over 50 år
 • Kurs i livsmestring
 • Sommerrevy
 • Kurs i forflytning
 • Innkjøp av forflytningshjelpemidler
 • Fagsamlinger på kveldstid
 • Ergonomikurs for renholdere