Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et langtidsfrisk-prosjekt i DSS har bidratt til bedre involvering av de ansatte i utviklingen av arbeidplassen. – Vi har fått en ny dimensjon i IA-arbeidet, sier ansvarlig seksjonssjef Kjetil Granne.

Prosjektet i Post- og distribusjonsseksjonen i Departementenes Servicesenter (DSS) startet i 2009 med et kickoff-seminar på Gardermoen. Med veiledning fra NAV Arbeidslivssenter lærte leder og ansatte en ny metode for å involvere de ansatte i utviklingen av arbeidsplassen. Tanken bak: involvering fører til trivsel, som igjen fører til langtidsfriske og fornøyde medarbeidere.

Positiv tilnærming

Kickoff-seminaret stilte spørsmål med en positiv vinkling: Hva gjør vi på en utmerket måte? Kan våre beste arbeidsmetoder også brukes på andre områder i driften? Hvordan er det når det er som best? Hva kan vi gjøre for å komme dit?

Den positive tonen skapte engasjement. Medarbeiderne var fornøyde fordi de selv fikk sette dagsorden og komme med forslag. De så at de er dyktige på mange områder, og at de kan forbedre seg ved å lære av hverandres suksessoppskrifter, sier Granne.

Oppfølging

I løpet av første seminar kom det mange innspill til forbedringer som ble fulgt opp i lignende miniseminarer gjennom året. Mange tiltak har blitt satt i verk, bl.a. knyttet til organiseringen av arbeidet, samarbeidet på tvers av team og det fysiske arbeidsmiljøet.

Mer enn enkelttiltak

Minst like viktig som de enkelte tiltakene er selve prosessen med å involvere de ansatte.
Vi har oppnådd en felles forståelse og tenker mer helhetlig. Her på seksjonen er det stadige omstillinger, men forrige runde gikk overraskende enkelt. Det tror jeg vi har prosjektet å takke for, sier Granne.

De ansatte er enige med lederen sin. Nytt utstyr og forbedring av produksjonslinjene trekkes fram som viktig, men det gjør også samarbeidet og stemningen på jobben.
Folk er mer bevisst på hvordan vi bør samarbeide ’over landegrensene’, sier Lars Lie, og sikter til ulike team og stasjoner i seksjonen.
Sist men ikke minst har det blitt mer engasjement og en mer positiv tankegang, samtykker Eystein Moen og Geir Fredhjem.

Utfordrende

Det er enkelt å få til fysiske tiltak, men tyngre å gjøre noe med hvordan vi tenker og samhandler, mener Granne. Det er ofte lett å finne feil. Det tar derimot lengre tid å få folk til å tenke positivt og være konstruktive. Å komme seg fra den tradisjonelle forebyggingen til langtidsfrisk-perspektivet er utfordrende, men det gir oss en ny dimensjon i IA-arbeidet. Dette er dessuten den artigste delen av jobben min, avslutter den engasjerte seksjonslederen.

Prosjektet ved DSS

  • Kickoff-dag med alle ansatte og representanter fra NAV Arbeidslivssenter og egen personalavdeling.
  • Langtidsfrisk-perspektiv: Positiv tilnærming og fokus på hva som holder de ansatte friske og fornøyde.
  • På jakt etter tiltak: Hvordan er det når det er som best? Hva kan vi gjøre for å komme dit?
  • Først jobber hver deltager for seg, før de samles i grupper. Slik kommer alle innspill med, også fra dem som ikke så lett tar ordet i en gruppe.
  • Oppfølging i miniseminarer etter modell fra kickoff-møtet hvor det blir jobbet videre med innspillene og hvor nye innspill kommer til.
  • Alle forslag blir tatt på alvor, selv om de ikke alltid blir tatt til følge.