Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Da Jan Inge Aasen tok over Team Print i Skattedirektoratet, hadde sykefraværet nådd 40%. Nå er det nede i 5%. – Det er helt nødvendig å sette av tid til å være leder og å prioritere jobben med arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging, sier Aasen.

Da Aasen tok over hadde teamet kommet inn i en ond sirkel og var på defensiven. Arbeidspresset var høyt både på grunn av store produksjoner og høyt sykefravær.

Pusterom

I en slik situasjon ble det lite tid til oppfølging av medarbeidere og arbeidsmiljø. Høyt fravær hos enkelte medarbeidere påvirket også motivasjonen hos de andre. Noe av det første som ble gjort i denne situasjonen var å skaffe vikarer og å se på organiseringen av arbeidet.

Vi måtte ha pusterom for å kunne ta tak i problemene, forklarer Aasen.

Individoppfølging

Neste steg var å ta tak i sykefraværsoppfølgingen. Alle medarbeidere ble fulgt opp med samtaler hvor bl.a. sykefravær var tema. Tilfeller av høyt fravær fikk ekstra oppmerksomhet.

Det gjelder å få folk raskt tilbake på jobb, fraværssaker må tas med én gang, sier Aasen. I krevende fraværstilfeller er det klokt å søke bistand fra for eksempel personalavdelingen eller bedriftshelsetjenesten.

Aasen la vekt på å avklare forventninger rundt sykefravær og var veldig tydelig på at også medarbeiderne har et ansvar.  

Du møter litt motstand i starten, men når man setter grenser føler folk seg også sett, og jeg opplever at medarbeidere setter pris på tydelighet. Samtidig er det viktig å vise at leder også er der for å hjelpe og støtte medarbeiderne.

Skapte stolthet

I tillegg til å ta tak i sykefraværet har Aasen prøvd å skape en mer helsefremmende arbeidsplass. Teamet har vært gjennom en arbeidsmiljøkartlegging og iverksatt en HMS-plan som tar sikte på å skape trivsel og engasjement.

Som leder har jeg prøvd å gå foran med et godt eksempel og fremme en kultur hvor vi er stolte av det vi driver med. Teamet har fått inn enda flere dyktige fagpersoner og alle medarbeiderne har fått tydeligere ansvar. Toppledelsen har også vært med på laget, noe som har gitt oss større anerkjennelse for den jobben vi gjør. Alt dette bidrar til mer yrkesstolthet.

Leder må gå foran

Resultatet har blitt så bra fordi lederen har vær drivkraft i prosessen, mener HMS-rådgiver Hilde Ingeborg Joakimsen. Det er bare leder og medarbeiderne sammen som kan utvikle et godt arbeidsmiljø. Ingen kan komme inn utenfra og gjøre jobben, men det kan være nødvendig å ta i bruk ekstern kompetanse, slik som en bedriftshelsetjeneste eller NAV Arbeidslivssenter, understreker Joakimsen, som selv har vært en viktig støttespiller for Aasen.

Team Print

 • Det største trykkeriet i det offentlige Norge
 • Trykker for eksempel skattekort og ligningsattester, 110 millioner A4-ark i året
 • 15 ansatte

Team Print sin vei til et lavere sykefravær

 • Leder tok seg tid til å drive med ledelse. Arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging ble høyt prioritert.
 • Bedring av ressurssituasjonen gjennom bl.a. å hente inn vikarer
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet der de ansatte ble involvert.
 • Målrettet HMS-plan med tiltak for forbedring av det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet, for eksempel ryggskole og energigym.
 • Tett individoppfølging, avklaring av forventninger og tydelige regler rundt sykefravær.
 • Aktiv bruk av gode hjelpere, som personalavdelingen, bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter.
 • Fokus på kvalitet. Organisering av arbeidet med tanke på utnyttelse og utvikling av talent og kompetanse.
 • Utvikling av teamfølelse ved å skape stolthet og trivsel på arbeidsplassen.