Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hun er en ildsjel i å følge opp ansatte og spiller på lag med bedriftshelsetjenesten, leger og NAV. Monica Berg er på hugget i arbeidet med å få ned sykefraværet. Det siste året falt det legemeldte fraværet med drøyt 30 prosent.

På få år har Nordlaks Produkter i Stokmarknes økt produksjonen av fisk mange hundre prosent. Den kolossale ekspansjonen med mange nye folk og nytt produksjonsutstyr gjorde at oppfølgingen av ansatte i en periode kom i bakleksa. Nordlaks, som hadde vært IA-virksomhet i flere år og fått sykefraværet ned på et akseptabelt nivå, opplevde at det begynte å stige.

Det var da Monica Berg kom inn i bildet som IA-ansvarlig og bidro til å snu tendensen. Selv sier Berg at hun bare følger det lovpålagte etter boka, men det er ikke alle som lykkes i å få legene med på dialogmøter når ansatte har vært syke i 12 uker. Det lykkes de med på Nordlaks.

– Vi er en stor bedrift, og det er mange som har deltatt i denne prosessen, presiserer Berg.

Bli kjent med oss!

Ett av grepene til Berg har vært å invitere leger og manuell terapeuter til Nordlaks.

– Det har gitt dem et godt innblikk i arbeidet som gjøres her og hvilke muligheter som finnes for å tilrettelegge arbeidet, sier Berg. Hun mener det har hatt konsekvenser for sykmeldingspraksisen og ført til større åpenhet mellom ansatte, lege og arbeidsgiver. Fordi det ofte kommer nye leger, er Nordlaks i gang med å utarbeide en brosjyre om bedriften og hvordan de driver IA-arbeidet sitt. Ved utskifting på legekontorene planlegger Berg og BHT å dra rundt å presentere Nordlaks med brosjyren i hånda.

Bedriftshelsetjenesten er gull

Får folk problemer, er Berg raskt ute med å tilby bistand fra BHT. Tjenesten kommer til Nordlaks etter avtale. Ansatte kan også kontakte BHT på eget initiativ og ved behov få rask henvisning videre til spesialister. Lederne i produksjonen gjør et godt forebyggende arbeid med tilrettelegging og dialog med de ansatte.

– Vi begynner tidlig med å lage oppfølgingsplaner, gjerne før seks ukers fravær, og vi samarbeider godt med NAV. Ellers prøver vi å hjelpe de ansatte så langt vi kan. Vi har 15 nasjonaliteter representert blant folkene våre og klarer vi å gi dem et godt fotfeste i lokalmiljøet, er det noe alle vinner på. Det gjelder å se den enkelte og situasjonen deres under ett, sier Berg.

Tips ved sluttintervju

Til tider har Nordlaks hatt høy turnover. I periodene med stor ekspansjon støvsugde Nordlaks arbeidsmarkedet og ikke alle fant seg tilrette i fiskeindustrien. For å finne ut mer om hvorfor folk sluttet, begynte Berg med sluttintervjuer.  – Tilbakemeldingene har ført til både forenkling av produksjonsprosesser og tiltak i arbeidsmiljøet. Selv om vi ikke har så høy turnover i dag, intervjuer jeg fortsatt folk som skal slutte. Det meste kan bli bedre og tips til forbedringer tar vi mot med glede – og selvsagt ikke bare av dem som slutter hos oss, sier hun.

God dialog

NAV Arbeidslivssenter i Nordland roser bedriften for utrettelig oppfølging over tid. At fokuset er på muligheter inntil det motsatte er et faktum.  Tillitsvalgte er også fornøyd med IA-arbeidet.

– I et godt arbeidsmiljø føler folk at de mestrer jobben. Det fordrer at det er et rimelig forhold mellom produksjonskrav og hva som er respektabelt og mulig å få til for den enkelte. Tillitsvalgsapparatet har godt og systematisk samarbeid med ledelsen. Vi snakker rimelig åpent om ting og det er kort vei mellom oss, sier Oddgeir Finstad, tillitsvalgt.

  • Nordlaks ble etablert i 1989. Rundt 320 ansatte produserer, videreforedler og selger nordnorsk atlantisk laks og regnbueørret. Hovedkontor, moderne slakteri- og videreforedlingsanlegg er på Stokmarknes i Vesterålen. Nordlaks har egne produksjonsfasiliteter både på sjø og land og har kontroll over hele verdikjeden, fra rogn til ferdig produkt.
  • Siden 1989 har årsproduksjonen økt fra 2,5 tusen tonn fisk til 40 tusen tonn.
  • Fra 2007 til 2008 falt det legemeldte sykefraværet med 32,4 prosent.