Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tilrettelegging og fokus på muligheter en selvfølge. Sykefraværet er lavt, trivselen høy og virksomheten lykkes med å være en inkluderende og funksjonsfremmende arbeidsplass.

Idébanken møter underdirektør Terje Krogh og personalkonsulent Maria Stub Røhling sammen med den funksjonshemmede medarbeideren Siri Ramberg Stav (Les mer om henne i lenken til høyre).

Løsningsorientert

– Vi er en arbeidsgiver som setter pris på våre ansatte, sier Røhling. Alle våre nye medarbeidere får en introduksjonspakke med informasjon, opplæring og kursing. Det er viktig at samtlige får et godt utgangpunkt, og har kjennskap til hvordan vi gjør det her.

Hun beskriver sin rolle som en tilgjengelig sørvisyter som skal legge til rette for at folk skal kunne gjøre jobben sin.  

– Min jobb er å komme medarbeideren i møte. Det er bestandig en løsning, insisterer hun.

Ressursbudsjett

Underavdelingen Krogh leder har et sykefravær på under én prosent og ansatte som trives. Han forteller om høye krav og kompetente medarbeidere som løser arbeidsoppgavene.

– Vi lager et “ressursbudsjett” pr. hode, sier Krogh. –  Det er et slags transparent timeregistreringssystem der medarbeidere skriver timer, men også arbeidsoppgaver. Som leder kan jeg så gå inn å hjelpe alle med å prioritere, slik at ingen jobber for mye.

Han bedyrer at systemet ikke er kontrollerende. Snarere skaper det trygghet for de ansatte og åpenhet og tillit på arbeidsplassen.

Røhling og Stav er enige.

– Det veldig positivt med en ledelse som hjelper oss å prioritere, sier Ramberg Stav.  – Det skaper mestringsfølelse fordi det er lettere å planlegge og å få oversikt.

Mulighetskultur

Sammen tegner de tre et bilde av en inkluderende arbeidsplass med en kultur preget av muligheter, åpenhet og samarbeid. IA-virksomheten har mange søkere og knapt noen som slutter. Stav forteller også at det at arbeidsgiveren har vært positiv og imøtekommende hele veien, har gitt henne kraft og energi til å stå på.

– Kultur og godt arbeidsmiljø skapes ikke over natta, sier Røhling. IA-avtalen bidrar positivt blant annet ved å bevisstgjøre oss, men her er det en lang historie med svært godt arbeidsmiljø.

Underdirektør Krogh samtykker. – Det gjelder å se muligheter og legge gode premisser for å prestere, avslutter han. 

Fylkesmannen i Sør-Trønderlag

  • Fylkesmannen i Sør Trønderlag har vært en IA-virksomhet siden starten i 2001.
  • FMST samarbeider godt med NAV arbeidslivsenter, har egne IA-mål og aktive tillitsvalgte og vernombud.
  • Lederne, tillitsvalgte og verneombud har to IA - møter i året.
  • Tar også inn folk på tiltak fra nav.
  • De ansatte opplever å bli sett.
  • Lang historie med god kultur.
  • Opptatt av ærlighet og åpenhet.
  • Fylkeslege Jan Vaage og seniorrådgiver (fagansvarlig på personal) Gunnhild Hatlelid Schei ble forhindret fra å møte Idébanken.