Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Kvaliteten på første møte mellom sykemelder og arbeidstaker er ofte for dårlig. Legen vet ikke alltid hva han sykemelder fra, mener Tom Ivar Myhre, HMS-sjef i Backe Gruppen. Et brev fra arbeidsgiver til sykmelder kan være til hjelp.

Faren for sykefravær er stor i byggbransjen, blant annet på grunn av muskel- og skjelettplager. Backe Gruppen satser derfor tungt på sykefraværsarbeidet, forklarer Myhre.

Vil tilrettelegge

– Backe Gruppen var et av de første entreprenørselskapene som skrev under IA-avtale. Vi er veldig opptatt av å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre, sier han.

De har derfor formulert et brev til sykmelder som gir en kort oversikt over alternative arbeidsoppgaver som de ansatte i en periode kan få.

– Hovedformålet med brevet er å vise legen at vi kan og vil tilrettelegge, sier HMS-sjefen. – Slik håper vi at ansatte som begynner å få helseplager kan unngå sykmelding.

Enklere for legen

Det kortfattede brevet informerer legen om arbeidsforholdene til de ansatte og om muligheter for tilrettelegging og alternativt arbeid. Slik skal det bli enklere for legen å gjøre en funksjonsvurdering.

Enklere for arbeidstakeren

Samtidig skal brevet hjelpe den enkelte ansatte i møtet med legen.

– Mange sliter med å kommunisere med legen rundt sitt arbeidsforhold, og da kan brevet være nyttig. Slik har lege og arbeidstaker et felles grunnlag å gå ut fra når funksjonsvurderingen skal gjøres, sier Myhre.

Enhver bedrift, også småbedrifter, kan ha stor nytte av et slikt dokument. I menyen til høyre finner du et eksempel basert på brevet som Backe Gruppen bruker.

Les også intervju med Rådgivende lege i NAV arbeidslivssenter Oslo, Hans Petter Nordhagen. Følg lenken menyen til høyre. Her kan du også laste ned og lese brevet som Ringnes sender til sine ansattes fastleger.

Brevet til legen

  • Én A4-side med kortfattet tekst.
  • Forklarer først kort om de generelle arbeidsforholdene til de ansatte.
  • Neste del lister opp alternative arbeidsoppgaver som ansatte kan få for å unngå sykmelding.
  • Siste del av brevet er en returslipp som legen evt. kan bruke til å anbefale alternative arbeidsoppgaver
  • Selskapene i konsernet har utarbeidet et eget brev. Brevene ble laget i arbeidsmiljøutvalgene
  • Den ansatte velger selv om han vil benytte seg av brevet. Det ligger kopier på den enkelte arbeidsplass.