Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Suksessen bak lavt sykefravær ligger i menneskene selv. Du må ta ansvar for din egen situasjon. Ledere må tro på det de gjør og være oppriktige. Dette er holdningen i bedriften i dag. Et famlende IA-arbeid og en bråsint direktør, satte i gang prosessen som har gjort at sykefraværet er halvert de siste årene.

Vestas Castings Kristiansand er en del av et stort dansk selskap som produserer vindmøller. Tidligere var dette Kristiansands Jernstøperi som produserte avløpsrør og jernkomponenter til industrien. Da disse produktene ble uaktuelle på 1980-tallet, ble produksjonen gradvis lagt om til vindmøllekomponenter.

Det er tungt manuelt arbeid på fabrikken, som består av "støperiet" og "pusseriet". Fabrikkhallene er enorme, glødende jern i store vogner går på skinner i taket, det er lite lys, det er svart av kullstøv over alt og støyen er øredøvende. 225 ansatte fra 16 nasjoner arbeider på skift.

Høyt fravær

Da Vestas Castings Kristiansand ble IA-bedrift i 2003, lå sykefraværet på 13-14 prosent og mange ble uførtrygdet.

– Du holder ikke ut i pusseriet til du blir 67 år, arbeidet er altfor tungt, selv om både hjelpemidler og produksjonsmetoder har gjort arbeidet lettere nå enn før, mener Tom Høiland, personalsjef. Han har over 20 år bak seg i bedriften og kjenner forholdene godt.
 
Verneutstyr er et must som ingen slurver med, hjelm, visir, hørselvern og pustemasker med oksygentank på ryggen. Bedriften har hele tiden fokus på ulykker, eller rettere sagt nesten-ulykker. Arbeidere som varsler om nesten-ulykker belønnes med et flakslodd.
 
– Varslingen av nesten-ulykker gjør at vi blir oppmerksomme på svake punkter i produksjonen og får sikret dem. I fjor hadde vi 11 ulykker og heldigvis synker antall ulykker fra år til år.

Stor skepsis

Høiland forteller at det var stor skepsis til IA-avtalen de første årene. Og klubben delte skepsisen.
 
– Vi så ikke poenget, offentlige kontorer sto lavt i kurs hos oss, det forbandt vi bare med ineffektivitet. Holdningen hos oss var at enten er du fullt og helt på jobb, eller så må du holde deg hjemme, det å være halvt syk på jobben var en fremmed tanke, sier Tor Ivar Ruud, klubbformann.

Bedriften fulgte likevel fraværsrutinene i IA-arbeidet og fulgte opp ansatte med samtaler.
 
– Sykefraværet gikk ikke nevneverdig ned. Vi trodde ikke på dette og var nok ikke særlig motiverte – engasjementet kom ikke fra hjerte, medgir Høiland.

En vekker

Det var en dansk direktør som lagde vei i vellinga. En dag kom han fly forbannet inn på klubbkontoret til Tor Ivar Ruud og sa han var "lei alle drittsekkene som ikke møter på jobben". Det satte fart i sakene. Alle sykmeldte ble etter tur innkalt til møte med direktøren, personalsjefen og tillitsvalgte og spørsmålene var: Vil du jobbe her? Vil du jobbe et annet sted i produksjonen? Vil du at vi skal hjelpe deg?
 
– 70 prosent var tilbake på jobb etter tre uker. Direktøren var en sympatisk person og god til å snakke med folk. Men ikke alle som kom tilbake, passet til å jobbe her, så det endte med at mange sluttet. Det var en vekker for oss alle, sier klubblederen.

Dette er snart tre år siden nå og både holdningene i bedriften og praksisen har endret seg mye. Sykefraværet var 6,5 i snitt i 2006 (kortidsfravær på 3 og langtidsfravær på 3,5).

– Nå er det vanlig med gradert sykmelding, skjønt det aller vanligste er at folk kommer litt syke på jobb uten sykmelding, sier Thor-Arnfinn Bjørnstøl, produksjonssjef. Han legger ikke skjul på at det er upopulært å være syk. Bemanningen på hvert skift er nøye tilpasset oppgavene, så når én mann er borte blir det tyngre for de andre.

Tett oppfølging

Ansatte som har hyppig fravær, kalles inn og nærmeste leder spør hva som er problemet og om det er noe bedriften kan gjøre. Folk skjønner at de må ta ansvar selv. Fortsetter fraværet ender det med skriftlig advarsel og til slutt oppsigelse. Før oppsigelse har bedriften møte med NAV og bedriftslege for å sjekke ut om det er noe mer som kan gjøres. Tillitsvalgte deltar i hele prosessen.

I dag er ledere på alle nivåer skolert i den gode dialogen og Vestas Castings Kristiansand har fokus på tilrettelegging av arbeid. Et kartotek over småjobber som kan gjøres, er på beddingen. Foreløpig tar formennene dette på sparket, for småjobber finnes alltid.

Høiland forteller om godt samarbeid med BHT, de bidrar med råd ved tilrettelegging og utprøving.

– Bedriftslegen kjenner virksomheten godt, og det er en stor fordel, mener Høiland.

Ekte omtanke

– Suksessen for lavt sykefravær ligger i de ansatte selv, de må ville ta ansvar for egen situasjon, mener trekløveret Høiland, Bjørnstøl og Ruud. Og legger til:

– For oss handler det om å tro på det du gjør og være oppriktig. Du oppnår ingenting ved å lese opp "god bedring fra et skjema".
 
Å bry seg om hverandre må komme innenfra og være ekte. I kortform kaller vi metoden vår for VETT. 

VETT metoden oppsummert

- Vilje til å gjøre det
- Evne til å gjøre det
- Tro som kommer innenfra
- Trening: vi må trene på å gjøre det