Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gradert sykemelding, god tilrettelegging og stor egeninnsats gjorde at politibetjent Selland kom tilbake på jobb.

Politibetjent Stein Helge Selland ble skadet på jobb i november 2007. Han ble 100 prosent sykemeldt i fire måneder, deretter gikk han i gradert sykemelding i åtte måneder, før han var tilbake i 100 prosent stilling igjen.

– I den graderte perioden var jeg fritatt fra vakt og beredskapstjenesten, men hadde tilrettelagt kontor arbeid på dagtid, sier Selland.

Planlegger godt

At HMS-instruksen fungerte merket Stein Helge Selland. – Det var jo nesten ikke fred å få, smiler han, og sikter til nesten daglig oppfølging fra lensmann Thue. Etter fire måneder ble det lagt en plan for hvordan veien tilbake skulle foregå – Det første dialogmøtet var skremmende, forteller han. – Her satt det et helt team som skulle ta tak i mine problemer. Vi ble enige om å skynde oss sakte.

– At vi har lyktes med å få Stein Helge tilbake i full jobb er stort sett hans egen fortjeneste, sier Marianne Nes. Han er positivt innstilt og ønsket å være i jobb istedenfor å være sykemeldt som han faktisk kunne ha vært store deler av perioden. I tillegg har han en overordna, Jan Tore Thue, som er veldig god på oppfølging og tilrettelegging for sine tilsatte.

I denne saken har også BHT vært en aktiv støttespiller, og utført ergonomiske kartlegginger i to omganger, der de har kommet med gode råd. De deltok også på dialogmøtene.

– Tett og nær kontakt med vår person på arbeidslivssenteret har vært en viktig faktor i denne saken, mener Marianne Nes. Trude Ramstad har også deltatt på dialogmøtene, og innvilget søknadene våre. Et godt råd fra Marianne Nes er å snakke med rådgiver før søknaden skrives slik at man unngår å søke på ting man likevel ikke får støtte til.

Tilskudd flere ganger

Behovet til Stein Helge Selland var i første omgang å få en bedre tilrettelagt kontorarbeidsplass, i tillegg har han i ettertid hatt behov for hjelpemiddel på kontoret samt for å utføre den operative tjenesten.

– Vi har fått tilretteleggingstilskudd fysisk gjenstand to ganger, til alt fra to elektriske hev/senk arbeidsbord på grunn av to forskjellige arbeidsplasser, til dreilett-pute i bil og støttebelte til bruk under den operative tjenesten.  

Lensmann Jan-Tore Thue sier at hele kjeden fungerer i alle ledd. – Det har vært enkelt for meg å starte prosessen med hjelp fra HMS-håndbok og instruksene, og Marianne Nes har alltid vært tilgengelig med råd og hjelp.  Når vi kan nummeret til HMS-rådgiveren utenat har hun gjort jobben sin, avslutter han med et smil.