Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Os kommune arrangerer friskreisekurs til Kypros som et tiltak i IA-arbeidet. Det er et intensivt kurs på to uker hvor deltakerne skal bli mer bevisst sitt eget ansvar og sine egne valg i arbeidslivet.

– Dette er ikke en ferietur! Og ikke et løsrevet kurs på Kypros. Tiltaket er en del av de sykmeldtes individuelle oppfølgingsplaner, sier Birgit Winsents og Bjørg Haugene, begge er veiledningspedagoger fra personalavdelingen i kommunen.

Egenutvikling gjennom prosess

Kurset tar opp temaer som hva ansvar innebærer, finne sine sterke sider, deltakerne lærer å snakke for seg selv og sette pris på forskjellighet. Teori og praktiske øvelser, individuelt og i gruppe, og fysisk aktivitet veksler gjennom dagen.
 
– Å gå inn i og bli konfrontert med sitt eget liv kan være en tøff prosess, sier Winsents.

Friskreisekurset springer ut av en kursrekke med liknende innhold som kommunen har tilbudt sykmeldte medarbeidere siden 2005. I stedet for spredte kursdager i et halvt år går kurset over to intensive uker på Kypros. Klimaet er passe varmt til aktiviteter utendørs. Enda viktigere er avstanden til hjemmet og hverdagslige trivialiteter, for hovedsaken med kurset er å finne ro og tid til refleksjon og selvutvikling.

Å ta nye valg

– Vi spør ikke om hvor mange som er kommet tilbake i arbeid etter kurset. Vi spør om hvor mange som har tatt nye valg for sine egne liv. Som har valgt å prøve noe nytt, enten nye utfordringer i den jobben de har, tar videreutdanning, begynner på ny arbeidsplass eller kanskje innser at de må jobbe mindre. Poenget er å bli bevisst at man kan velge. At man finner fram til sin egen styrke og sine egne ressurser og blir i stand til å velge nye veier. I gruppene deler man opplevelser, hører på hverandre og kjenner seg igjen i andres erfaringer. Det er godt å forstå at man ikke er alene, for mange får et lavt selvbilde som sykmeldte, sier Winsents. Og Haugene legger til:
– Deltakeren trer fram med sine styrker og svakheter og må selv finne ut hva hun vil bygge videre på. Vi andre sier ok, for det er ikke noe som heter riktig eller feil løsning. Rødblyanten har vi kastet for lengst, det som er rett for meg kan være feil for deg – opplest og vedtatt!

Oppfølging i etterkant

De fleste deltakerne kommer fra omsorgsyrkene i kommunen. Hittil har flest kvinner deltatt, målet er å få med menn også. Noen er langtidssykmeldte, andre periodevis sykmeldte, noen er i faresonen og i ferd med å møte veggen. Det er frivillig å delta.

– Ikke alle er klare for å gå inn i en selvutleverende prosess. I tillegg er det uklart for mange hva kurset dreier seg om. Enhetslederne spiller en sentral rolle i å finne personer som egner seg. De motiverer og følger opp før start og i etterkant som en del av oppfølgingsplanen. De som har deltatt tidligere er gode markedsførere, mener Haugene.
Nytt kurs er i april 2008, planleggingen er allerede i gang.

  • Os kommune i Hordaland har om lag 1000 ansatte
  • Sykefraværet er i siste rapport 5,3 prosent og det er lite uttak av uføretrygd
  • Friskreisekurset er forankret i kommuneadministrasjonen Det er et samarbeidsprosjekt med NAV og bedriftshelsetjenesten
  • Kommunene samarbeider godt med NAV i IA-arbeidet, arbeider med å få på plass nærværsgrupper i hver enhet og har god struktur på IA-arbeidet sitt.