Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aino Gregersen de Jong, seksjonsleder ved barnevernvakten i Oslo kommune, mener at etatens nærværssatsning er bra og riktig. – Vi burde egentlig kjøre prosesser på arbeidsmiljø annethvert år for å holde liv i arbeidet, sier hun.

Gregersen de Jong var leder ved Korsvoll barnevernsinstitusjon da prosjektet ble gjennomført. Hun er ikke i tvil om at det lønner seg å gjøre en ekstra innsats for arbeidsmiljøet.

Trygge og sammensveiset

Arbeidsmiljø har veldig mye å si for tryggheten til de ansatte. I barnevernet er det kjempeviktig at vi er trygge og sammensveiset, fordi det er følelsesmessig vanskelig å treffe barn i krise. Dessuten samhandler vi mye tettere enn på mange andre arbeidsplasser. Vi oppdrar barn, spiser sammen og snakker om vanskelige ting. Dette setter spesielle krav til ledere og ansatte. Derfor var første samling der vi snakket om mennesketyper spesielt verdifull. Vi lærte at vi har ulike personligheter, noe som hjalp oss til å forstå hverandre bedre, sier Gregersen de Jong.

Miljø og fag

Hun mener dessuten at fokuset på arbeidsmiljø har bidratt til mer enn kollegial trygghet.
I barnevernet må de ansatte være trygge både på hverandre og på faget. Derfor snakket vi mye om det faglige og de vanskelige situasjonene på samlingene våre. Arbeidsmiljø og fag blir på en måte to sider av samme sak. 

Holde på de ansatte

Gregersen de Jong er ikke i tvil om at satsningen svarer seg, og at den er nødvendig for å sikre en god og stabil barnevernstjeneste.
Dette handler også om å hindre sykdom og fravær på sikt. Vi må beholde erfarne ansatte for å kunne gjøre en god jobb. Samtidig er det synd når nyutdannede barnevernere gir seg etter bare ett år i yrket. Hvis folk blir utrygge, forsvinner de fort ut, understreker hun.