Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Nesset kommune har de ikke tro på at et enkeltstående prosjekt kan fremme de ansattes helse. I stedet mener de at det er summen av mange små ting i hverdagen som avgjør om, og i hvilken grad, arbeidssituasjonen oppleves helsefremmende.

– Vi må skape et miljø der de ansatte blir møtt med respekt og får anerkjennelse for den jobben de gjør, sier personalsjef Anne-Karin Sjøli.

Stolte og motiverte medarbeidere

For noen år tilbake var de ansatte nesten flaue over å si at de jobbet i kommunen. Dårlig omdømme, dårlig arbeidsmiljø og problemer med kvaliteten i tjenestene forsterket hverandre. Skuta tok en annen retning da det kom inn en ny rådmann med visjon om at kommunen skulle være en attraktiv arbeidsgiver med stolte og motiverte medarbeidere.

En god sirkel

Kommunen har bevisst valgt å sette god kvalitet i tjenestene og motiverte medarbeidere som de to første av sine seks hovedmål. Først som nummer tre kommer god økonomistyring. Det betyr ikke at økonomi ikke er viktig. Men de mener at hvis målene om god kvalitet og motiverte medarbeidere oppnås, så har det positiv innvirkning også på økonomien.

– Kvalitet, god arbeidsgiverpolitikk, godt arbeidsmiljø, godt omdømme,god helse og god økonomi inngår i en positiv virkningssammenheng vi kaller “den gode sirkel”, forklarer Sjøli.

Bedre omdømme

Kommunen har gjort flere grep for å skape slike positive ringvirkninger.

– Blant annet satte vi i gang et prosjekt med mål om å gjøre alle ansatte bevisste på at de gjør en viktig jobb og at de spiller en sentral rolle for omdømmet. Det har blant annet bidratt til positive oppslag i lokalpressen, sier Sjøli.

Verdier som ledesnor

Det ble også gjennomført en prosess for å utarbeide felles verdier (se faktaboks og vedlegg). Representanter for ledelse, ansatte og politikere deltok. I ettertid har de enkelte enhetene jobbet videre med å definere hva verdiene betyr for dem.

– Vi tror det er viktig å holde verdiene levende og bruke dem aktivt i hverdagen, forklarer Sjøli.

God dialog er avgjørende

Videre har de jobbet mye med å bedre kommunikasjonen i organisasjonen og skape en felles forståelse av roller og ansvar. Både rådmannen og personalsjefen er årlig ute i kommunens enheter for å snakke med de ansatte.

– Dette er viktig på flere måter. For det første opplever de ansatte å bli sett og hørt. Dessuten gir det ledelsen innsikt i mulige forbedringsområder. Sist, men ikke minst, er det et signal til de lokale lederne om at det er viktig å vise engasjement og interesse for de ansatte, understreker Sjøli.

Likeverdighet

Kommunen legger stor vekt på å formidle at alle ansatte har like viktige oppgaver.

– Vi ansetter ikke noen vi ikke har bruk for, poengterer Sjøli.

De gjør ofte stas på enheter som har fått til noe bra for vise at den jobben som er lagt ned verdsettes.

– Det er der ute i virksomhetene jobben gjøres, ikke sentralt i administrasjonen, avslutter Sjøli.

Kommunens kjerneverdier – APRIL

  • A for anerkjennelse
  • P for pålitelighet
  • R for respekt
  • I for interessert
  • L for løsningsorientert