Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Drangedal kommune har et stabilt lavt sykefravær. – Vi har både helsefremmende, forebyggende og reparerende tiltak, men for oss gjelder det først og fremst å se den enkelte, sier organisasjonssjefen.

Drangedal kommunes IA-arbeid handler ikke om høytflygende handlingsplaner og abstrakte målsetninger, men om å se den enkeltes sammensatte livssituasjon.
– Så enkelt, og så vanskelig, sier organisasjonssjef Marit Kolloen.

Borer og kikker

Kommunen har årlige medarbeiderundersøkelser som brukes bevisst og aktivt.
– Vi borer og kikker i medarbeiderundersøkelsene for å finne forbedringspotensialet, forklarer Kolloen. Slik avdekkes risiko for sykefravær og ulike behov blant de ansatte for informasjon, opplæring, tilrettelegging og lignende.

Følger opp

Med innsikten fra medarbeiderundersøkelsen går personalavdelingen i dialog med de enkelte enhetene for å finne gode tiltak. I Drangedal har dette resultert i en lang rekke enkelttiltak, som massasjestoler, hvilebenk, pasientløftere på sykehjemmet og stressmestringskurs.

Ser mulighetene

Kommunen har en kultur for å finne fleksible løsninger for sine ansatte, for eksempel gjennom intern omplassering.
– Enhetene er så flinke til å omplassere at jeg nesten mister oversikten over hvor folk jobber, smiler personalleder Helge Esborg.

Kommunen har også en stillingsbank som i første omgang er forbeholdt ansatte med behov for nye oppgaver.
– Vi ser mulighetene, sier Hilde Molberg, sektorleder for helse og velferd.

Strukturert og målstyrt

Selv om det er den enkelte som står i fokus, sørger drangedølene for at IA-arbeidet er satt i system. Tiltakene ordnes i helsefremmende, forebyggende og reparerende tiltak.
– Det er viktig å vite hva vi driver med, sier Kolloen.

Kommunen bruker dessuten balansert målstyring, og både kompetanse, medarbeidertilfredshet, sykefravær og tilgang til informasjon er viktige styringsindikatorer i kommunens økonomiplan.
– Dette arbeidet er forankret i kommunestyret og følges opp av rådmannen hver måned, så det forplikter, avslutter Kolloen.


Eksempler fra tiltakspakken i Drangedal kommune

Helsefremmende tiltak
  • Subsidiert trening i treningsstudio
  • Kurs i livsstil og helse
  • Kurs i stressmestring og oppmerksomhetstrening
Forebyggende tiltak
  • Skolering i prosessretta sykefraværsarbeid i samarbeid med NAV
  • 3-2-1-prosjekt på sykehjemmet
  • Medarbeiderundersøkelser
  • Pasientløftere ved sykehjemmet
Reparerende tiltak
  • Oppfølgingssamtaler med sykmeldte og plan for tilbakeføring
  • Dialogmøter
  • Omplassering via stillingsbank