Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Finn Geir Jensen har jobbet i Jernbaneverket siden 1976, med blant annet vedlikeholdsansvar for sporvekslere. En jobb som sitter i fingrene. For 12 år siden begynte han å miste synet, først på det ene øyet, så det andre. I dag ser han 11 prosent på det ene øyet, med andre ord – han kan skimte meg. I 2006 ble han sykemeldt fordi situasjonen gikk på sikkerheten løs.

– Etter nesten ett år var jeg i ferd med å gå over på uføretrygd, forteller Jensen. Vi sitter i kantina der vedlikeholdsfolket i Mo i Rana har kontorer. Trass synshemmingen er blikket direkte og bevegelsene sikre. Han snurrer kaffekoppen mellom hendene og tenker tilbake.

– Jeg hadde nesten gitt opp å komme tilbake i jobb. Etter fem, seks måneder uten at det skjer noe, og uten å ha hørt noe fra ledelsen, blir man sløv og mister initiativet.
Lars Forsbakk, som fungerte som arbeidsleder på den tiden, kommer inn og slår seg ned på andre siden av bordet. Lener seg tilbake i stolen og fortsetter på historien.

Nytt håp

– Finn Geir er både en ressurs og en "likanes" kar, sier Forsbakk.  –  Da jeg kom i en posisjon der jeg fulgte opp langtidssykemeldte i bedriften, var det lett å ta et initiativ. I første omgang dro jeg hjem til ham og spurte om han ville tilbake i jobb. Det var jo Finn Geir naturlig nok litt skeptisk til, for hvilken jobb kunne det bli? Og han hadde vel gitt opp håpet litt også. Forsbakk ser på Finn Geir som nikker.

– Vi visste jo hva han plagdes med og det var viktig å få løftet dette opp på et høyere plan i ledelsen, som befant seg i Mosjøen. Der filosoferte vi over hva som kunne gjøres, og kom etter hvert opp med et skreddersydd opplegg for Finn Geir i samarbeid med NAV Trygd og Arbeidslivssenteret, hvor rådgiver Elin Skjellnes Nakling tok tak, sier Forsbakk.

Vinn-vinn situasjon

Jobben Finn Geir nå gjør har tidligere vært gjort av forskjellige avdelinger. Nå bestemte Jernbaneverket at hele jobben skulle utføres av avdelingen i Mo. Det var heller ikke noe system på vedlikeholdsarbeidet. – Det er det nå, sier Morten Nyæther, og hiver seg med i samtalen. Han fungerer i dag som anleggsleder for Finn Geir Jensen – Ja dette var en vinn-vinn situasjon for alle parter. Det var kjærkomment for Jernbaneverket å få satt denne kontrollsituasjonen i system. Fordi dette går direkte på sikkerheten til jernbanen.
Den innebærer vedlikehold og førstehjelp av sporvekslere langs jernbanelinja fra Steinkjer til Bodø, totalt 80 stykker.

– Etter møter med Jernbaneverket, og Finn Geir, utarbeidet vi et opplegg som inkluderte dataopplæring og tilrettelegging av arbeidssituasjonen ute på linja. Både NAV Trygd, og NAV Hjelpemiddelsentral var inne i bildet da, sier Elin Skjellnes Nakling. Med tilpasset utstyr har ikke Finn Geir Jensen noe problem med å legge inn tall og rapporter. Men han synes kanskje at dataopplæringen kunne vært bedre tilpasset det han faktisk skulle bruke den til. – Det var ikke nødvendig med datakortet, mener han. 

Å finne en løsning på sikkerhetsaspektet var en forutsetning for at Finn Geir fikk starte på jobben. I jobben ute på linja er syn og hørsel viktig.  – Løsningen ble å finne en kollega som kunne jobbe tett sammen med ham og sørge for at sikkerheten ble i varetatt. Det var det viktigste. Den som meldte seg var Hans Olav. Der var vi kjempeheldige, sier Forsbakk. – Han kjente Finn Geir godt fra før, og er en rolig og jordnær fyr. De har blitt ett godt team.

Ingen begrensninger, bare muligheter

Nå jobber Finn Geir Jensen i 50 prosent stilling, og er 50 prosent ufør. Den praktiske delen av jobben gjør han på sommeren, når lysforholdene er best. Det gjør han i tett samarbeid med Hans Olav. Når høsten kommer jobber han med innrapporteringer. Han bestemmer i stor grad arbeidstiden selv.

– Jeg hørte aldri at det var noen begrensninger, kun muligheter, sier Elin Skjellnes Nakling. – Andre ville kanskje vegret seg til å la en synshemmet arbeide på jernbanelinja, men det har ikke vært tilfelle her, slår hun fast. Når to parter vil noe, så får man det også til.

– Dette sier en del om arbeidsmiljøet hos oss, mener Morten Nysæther. Her er det ingen som slutter, og alle stiller opp for hverandre. Visst har vi noen friske debatter innimellom, men det er jo bare sunt. Vi ser mulighetene, det har vi gjort hele tiden
– Vi er raske med å gi lettere arbeid til folk som har en eller annen form for plage. Det trenger vi ingen avtale for å gjennomføre. Vi gjør IA-arbeid hele tiden vi! For Finn Geir Jensen løste situasjonen seg til det beste. – Alle merket at jeg endret meg ved å gå sykemeldt, sier han. Nå er humøret og spiriten tilbake, og jeg har tenkt å jobbe her til jeg går av med pensjon!