Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Man må balansere drift med omsorg for de ansatte, sier avdelingssykepleier Eivind Opsahl. Han har satt sammen sitt eget lederverktøy og ordnet opp i en avdeling med dårlig stemning og høyt fravær.

Opsahl leder avdeling for anestesi ved Sykehuset Innlandet i Gjøvik. I 2010 hadde avdelingen det han kaller en vanskelig vinter.

Det var dårlig stemning og høyt fravær. Ting gikk trått og vi var slitne, forteller han.

Medarbeiderundersøkelsen to år senere viste at trivselen i avdelingen hadde nådd et svært høyt nivå. Så høyt at HR-folk i hele foretaket la merke til det. Hva skjedde?

Laget sitt eget verktøy

Jeg måtte ta noen grep, sier Opsahl.

Han trekker fram sitt eget lederverktøy som det viktigste grepet. Verktøyet er en virksomhetsplanlegger der Opsahl har brukt prinsippene fra ledelsessystemet balansert målstyring og gjort dem til sine egne.

Verktøyet beskriver hva avdelingen gjør og hva den er til for. Den inneholder fem hovedperspektiver som avdelingen skal jobbe etter: Pasient, drift, medarbeider, fag og kunde (internt i foretaket). For hvert enkelt av disse fastsetter Opsahl mål i samarbeid med sine ansatte. Virksomhetsplanleggeren er fast innslag på personalmøter. Der gjør Opsahl og medarbeiderne opp status i fellesskap.

Må tenke helhetlig

Verktøyet hjelper meg til å lede avdelingen på en mer helhetlig måte, forteller Opsahl.

Ved hjelp av virksomhetsplanleggeren forsikrer han seg om at alle perspektivene blir ivaretatt på en balansert måte. Han mener det er spesielt viktig å finne balansen mellom driften og medarbeidernes ve og vel.

Min viktigste erkjennelse er at arbeidshverdagen er mer enn drift. Det gjelder å ha nok folk på jobb. Se de ansatte. Noe annet fungerer ikke i lengden. Man kan gjerne legge mer vekt på den ene siden til tider, men balanse må være hovedregelen, sier han.

Få med seg hver enkelt

Opsahl bruker også verktøyet i medarbeidersamtaler. Gjennom samtalene blir han enig med de ansatte om hvilke områder de skal konsentrere seg ekstra om framover. De ansatte får tilbud om tilpasset faglig opplæring når det er nødvendig. Opsahl bruker slike samtaler langt mer aktivt enn tidligere. Slik forsikrer han seg om at hver enkelt medarbeider trives og har gode forutsetninger for å bidra til at avdelingen når de målene den har satt seg.

Hjemmesnekret best

Er det så noe spesielt med verktøyet til Eivind Opsahl? Han understreker at han har tenkt enkelt, slik at alle forstår hva det handler om. Og det er liten tvil om at det å snekre noe eget er en nøkkel. Eivind Opsahl føler eierskap til verktøyet sitt.

Jeg bruker det daglig. Dette er min verden, min bibel, smiler han.

Last ned verktøyet i menyen til høyre.

Anestesiavdelingen på sykehuset i Gjøvik

  • Avdelingssykepleier Eivind Opsahl leder anestesiavdelingen. Han har personalansvar for 37 personer. Avdelingssykepleier er det samme som avdelingsleder.
  • Anestesiavdelingen har hovedsakelig ansvar for å bedøve pasienter.
  • Avdelingen fikk i april utdelt Sykehuset Innlandets arbeidsmiljøpris for 2011. Nominasjonen kom fra avdelingens eget verneombud.
  • Sykefraværet går nedover, fra 9,3 prosent i 2008 til 5,4 prosent i 2011.