Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vi blir imponert av Randi Vassbakk Ajer, bedriftssykepleier ved Tine Meierier på Kalbakken i Oslo. Drivkrafta og ildsjelen bak livsstilsprosjektet oser av pågangsmot og kompetanse. Som prosjektnavnet tilsier, er livsstil fokus, ikke ord som slanking. Smarte bedriftsledere bør være nysgjerrige på dette. Her er noe å hente for flere!

Randi Vassbakk Ajer skulle jobbe med sykmeldte i Tine da hun ble ansatt i mai 2007. Etter kort tid ble hun bevisst på at flere medarbeidere levde farlig. Tre mannlige kollegaer som koordinerer sjåførene var overvektige, satt stille hele dagen og spiste relativt usunt og sjelden. Randi vet at dette kan føre til livsstilsykdommer som slag, hjerte- og kar syk- dommer og tidlig uførhet. I verste fall tidlig død.

Tok affære

Forskjellen på mange av oss andre og Randi, er at hun tok affære. Startgruppen utgjorde fem medarbeidere. En gruppe som etter hvert har økt til 22 medarbeidere! Det er sjåfører, formenn, selgere og medarbeidere fra produksjon og kontor. Flere hadde ikke vært hos fastlegen på flere år. Det startet med blodprøver som avslørte at flere lå svært dårlig an rent fysisk mht blodtrykk, diabetes, kolesterol og belastnings skader.

Starten

Randis tilnærming og start på prosjektet var individuelle samtaler og gruppesamtaler for å skape kunnskap og motivere om livsstil, kosthold, helse og fremtid med mål om å skape en atferd hos den enkelte som skaper en sunn livsstil. Aktivitetene består av 30 minutters bevegelse i lunsjtiden, en kveld i uka etter jobben og oppfølging hjemme. Fellesmøter en gang i måneden for felles motivasjon og målsetting. Videre individuell ukentlig oppfølging, og som om det ikke er nok; det tas også bilder fortløpende. Det utarbeides individuelle ernærings-, aktivitets- og oppfølgingsplaner. Resultater blir notert på store ark i form av søyler hvor det blir færre og færre smørpakker. Ingen har hittil skulket disse møtene!

Fremgang og positive ringvirkninger

Kiloene har rent av. Resultater fra minus 36 til 65 kilo er imponerende. Entusiasmen har økt, også blant kolleger. Der er en heiagjeng i bedriften. Søvnen er bedre, noe som gjør at en orker mer med mindre søvn. Flere tar mer og mer over selv gjennom økt bevissthet på kosthold og livsstil. Egenmotivasjonen er avgjørende også her. Bedriftssykepleieren kan ikke gjøre jobben for den enkelte. Det må de gjøre selv. Få tilbakeslag bevitner at en har nådd fram. Erfaringslæringen skal bidra til at dette er en atferd som skal vare hos den enkelte. Prosjektet påvirker positivt humør, miljø og det sosiale liv ved bedriften. Det påvirker også positivt i familiene ved mer mosjon og riktig kost.

Interesse – flere involveres

Mange har vist interesse for prosjektet. Olympiamester Fred Børre Lundberg og Knut Leo Abrahamsen fra Gymtimen.no er engasjert for å bistå i den fysiske treningen. Prosjektet har også vekket politisk interesse. Fastlegene er inkludert der helseproblemene er størst, så en kan si at dette er en trekant mellom medarbeider, fastlege og bedrift, og etter hvert også familien.

Bedriften positiv

Uten at bedriftens ledelse er positiv, kan et slikt prosjekt vanskelig gjennomføres. Tine har ikke tallfestede besparelser, men at de er der både for bedrift og samfunn, er innlysende. Arbeidsplassen er en svært velegnet arena for slike tiltak hvor en har kollegagrupper med samme type livsstilsutfordringer.

Blir sett

Telefonselger Marit Haug bruker ikke lenger medisiner. Blodtrykket er senket, diabetes diagnosen er borte. Alt er blitt mye enklere nå. Hun kan kjøpe klær i alle butikker, og blir sett. Store mennesker tar ofte mye plass, men har problem med å bli sett. Det har forandret seg nå.

 Fakta om livsstilsprosjektet i Tine Meierier Øst Oslo

  • Individuell oppfølging med samtale og helsedel med måling og veiing en gang i uka
  • Fellesmøter en gang i måneden
  • Fotografering
  • Fem måltider om dagen
  • Motivasjon til fysisk aktivitet; bl.a. 30 minutter ved lunsjtid
  • Langtidsoppfølging av bedriftshelsetjenesten
  • Det tar lang tid å endre livsstil
  • Kollegial gruppe som støtter hverandre