Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

De ansatte trives med forutsigbarhet i jobben. Derfor satser tømrerfirmaet Kjetil Eriksen AS på klare avtaler med kunder, oppdaterte bemanningsplaner og ikke minst IA-avtalen.

– Som andre små og mellomstore bedrifter kan vi være sårbare ved sykdom, sier tømrermester Kjetil Eriksen.
– Da er først og fremst gode bemanningsplaner viktige. Disse reduserer ulemper ved tilfeldig fravær og skaper forutsigbarhet.

Klare avtaler

Firmaet jobber med forskjellige oppdrag som nybygg og rehabilitering av vernede bygninger. For å sikre gjennomføring av nokså ulike prosjekter, satser bedriften på allsidig kompetanse og en fleksibel holdning blant de ansatte. Men dette er ikke nok. Klare kundeavtaler gjør det mulig å lage oversiktlige arbeidsplaner. Slik blir oppgavene håndterbare og leveransene sikres.  
– Et klart trivselsmoment, sier Eriksen

Høy arbeidsmoral

– Det blir feil å mase med sykefravær for folk som er på jobb. I stedet bør vi sette pris på den gode og sterke arbeidsmoralen som faktisk er her, understreker Eriksen. Han mener IA-avtalen har gitt de ansatte større frihet og større ansvar enn før. Resultatet er at korttidsfraværet har blitt enda kortere.
– Åtte av ti sykmeldinger er helt uproblematiske for oss. Det er derfor ingen grunn til å skyte på de ansatte, sier Eriksen.

Savner kontaktpersonen                                                                                            

IA-avtalen definerer hvem som gjør hva ved sykefravær og firmaet er blitt bedre kjent med muligheter og ordninger etter at de ble IA-bedrift for noen år siden. Noen sykmeldingstilfeller har imidlertid vært så kompliserte at firmaet ikke har funnet løsninger på egen hånd. Da er det viktig at det offentlige systemet fungerer godt, mener Eriksen. Tidligere hadde firmaet fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter.
– Dette var en kompetent person som kjente bransjen og våre utfordringer, noe som er veldig viktig for en mindre bedrift som oss. Det letter arbeidet rundt sykefravær og kontakten med byråkratiet. Dessverre opphørte denne ordningen for noen år siden. Mest av alt ønsker vi oss en slik kontaktperson igjen, sier Eriksen

Ryddighet på flere måter

I tillegg til avtalene og at systemet virker, er orden og ryddighet på arbeidsplassen spesielt viktig i denne bransjen.
– Dessverre ser vi at guttene tar noen ”snarveier” i blant, sier Eriksen. Da er det mitt ansvar å påpeke dette og få ting i orden. Sammen med det positive engasjementet hos guttene klarer vi å unngå mange skader og bevare et godt miljø med lavt sykefravær.