Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seksjonsleder Anne Stine B. Mizrachi har vært med på å redusere sykefraværet ved Melkeveien barnehage i Oslo fra 10 til 4 prosent. Hun har lagt stor vekt på klare grenser, regler og roller.

– Barnehager har et sterkt fokus på bruker. Det er bra, men personalet kan ofte komme litt i skyggen, sier Mizrachi. Selv har hun tatt solid grep om personalutviklingen ved St.Hanshaugen barnehageenhet, som består barnehagene Melkeveien og St.Hanshaugen.

Rolleforståelse

– Det er lederens oppgave å få folk til å reflektere over sin egen rolle, sier seksjonslederen. Den ene barnehagen hun leder, Melkeveien, er nystartet og har mange unge og engasjerte medarbeidere. Likevel har sykefraværet vært høyt. Mizrachi tror en viktig grunn til dette var rolleblanding i sykefraværsoppfølgingen.
– Det er viktig å avklare hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver, understreker hun.

Klare grenser og regler

Denne ansvarsfordelingen tok hun opp på sitt første møte med personalet, hvor hun hadde med seg Utviklings- og kompetanseenheten (UKE) i Oslo kommune. Sammen gikk de gjennom kommunens prosedyrer for egenmelding, sykemelding og permisjonssøknad. Det ble også gjort viktige avklaringer rundt rutinene for sykemelding i enheten.
– Vi hadde en åpen spørretime der personalet fikk anledning til å stille spørsmål rundt regelverket, forteller Mizrachi.

Stødig plattform

Mizrachi har arrangert flere slike personalmøter, bl.a. om stillingsinstrukser.
– Disse er det mange som glemmer etter hvert, sier hun.

Ved hjelp av personalmøtene har seksjonslederen klart å etablere en stødig felles plattform for sykefraværsarbeidet, med tydelig rollefordeling og klare grenser. Dette har skapt trygghet blant de ansatte.
– Som leder skal jeg stake ut kursen og definere tydelige regler for hvordan vi skal ha det hos oss, understreker Mizrachi.

Personalmøtene på St.Hanshaugen

  • Kommunens prosedyrer for egenmelding, sykemelding og permisjonssøknad, sammen med UKE. Åpen spørretime.
  • Medvirkning og medarbeiders plikter, sammen med konsulent fra NAV Arbeidslivssenter.
  • Stillingsinstrukser. Gjennomgang av ”caser” og etiske dilemmaer.
  • Leders oppgaver, aktivt medarbeiderskap og ansattes oppgaver, i regi av NAV Arbeidslivssenter.
  • Kurs for hele enheten om ”rollesøkning”.