Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Motivasjon er viktigere enn språkkunnskaper i arbeidet som Hafslund og Vålerenga mot rasisme tilbyr gjennom prosjektet Jobbsjansen. – Det skal være utfordrende og moro, vi fokuserer på trygghet, trivsel og mestring, sier prosjektleder Lars Eirik Eggen.

Ideen med prosjektet er å gi ungdommer med ulik etnisk opprinnelse innpass i arbeidslivet. Det retter seg mot ungdommer uten arbeid, lærling- eller skoleplass. Elleve ungdommer mellom 17 og 23 år fra hele Oslo fikk plass i prosjektet høsten 2006.

I dag jobber ni ungdommer i Hafslund tre dager i uken og i Vålerenga mot rasisme de andre to dagene. Arbeidstreningen skal gi ungdommene kompetanse, erfaringer og et verdigrunnlag som gjør dem bedre rustet for arbeidslivet, men også gi en reell mulighet tilfast arbeid eller lærlingplass i Hafslund etter at prosjektet er over. Alle ungdommene har praksisplass gjennom NAV Arbeid.

Bred introduksjon

Prosjektet startet med en fire ukers introduksjonsperiode på Brakka til Vålerenga Fotball. Den handlet om å gi ungdommene økt kompetanse, opplevelse av mestring og generell innføring i arbeidslivet. Kurs i førstehjelp, hvordan man forbereder seg og ter seg under et jobbintervju, presentasjonsteknikk, hva som er god dialog i et mangfoldig miljø – og kanskje rosinen i pølsa for mange – fotballtrenerkurs. I introduksjonsfasen var det også ekskursjoner til Nobels fredsinstitutt, Holocaustsenteret, Norges Fotballforbund og to dager for å bli kjent med Hafslund og de ulike selskapene. Gjennom alle fire ukene var det trening i forskjellige idretter tre ganger i uka.
 
– Flere måtte lære seg å stå opp om morgenen og komme inn i en ny døgnrytme. Bortsett fra to ungdommer som sluttet, er guttene motiverte og fulle av iver og stå på humør, så det har gått veldig bra, sier Lars Eirik Eggen, prosjektleder i Hafslund.
Mohamad Hussein (19), jobber som konsulent i Hafslund Kundesenter og Hasnain Muhammad (22), er vekter i Hafslund Sikkerhet. Begge guttene synes de fikk mye ut av introduksjonsperioden.

– Det var en spennende og nyttig intro til arbeidslivet og voksenlivet, og vi ble godt kjent med hverandre. Etter hvert har vi lært hvordan det er å jobbe i et stort konsern, og det er en erfaring som gjør seg på CVen uansett om vi får jobb videre i Hafslund, sier Hussein og Muhammad. De har søkt på jobb som henholdsvis vekter og kundekonsulent og venter spent på svar som kommer i månedsskiftet april/mai.

– Deltakerne søker på jobber og lærlingplasser i konkurranse med andre søkere, tilsetting overlates til hvert enkelt selskap i Hafslund, forklarer Eggen.

Alle ungdommene i prosjektet er gutter. Målet var å få med 25 prosent jenter så gruppa skulle bli mer balansert, men det lykkes ikke.

Rekrutterer til idretten

To dager i uken er ungdommene trenere for barn på skolefritidsordninger (SFO) i distriktet.

– Vi vet av erfaring at få barn med minoritetsbakgrunn er med i organisert idrett. Med dette lavterskeltilbudet i syv forskjellige skoler håper vi å skape interesse for fotball og at noen kanskje melder seg inn i Vålerenga og blir aktive. Det kan i sin tur bedre integreringen av minoriteter, sier Eggen.

Å være forballtrener for barn fra første til fjerde klasse gir også ungdommene verdifull erfaring i å jobbe med barn.

– Vi har også arrangert fotballskole for jenter fra seks til ni år flere søndager på rad som ble avsluttet med en Hafslund cup i Valhall fotballhall. Barna ble blant annet rekruttert gjennom treningene på SFO, forteller Hussein.

I samarbeid med Vålerenga mot rasisme er deltakerne i Jobbsjansen med på å promotere Fargerik Film, en kortfilmkonkurranse for skoleelever hvor filmen skal ha et antirasistisk budskap. Prosjektet har egen blogg på www.vif.no og guttene prøver seg som journalister og fotografer på nettsiden til VIF. På hjemmekamper hjelper de til med arrangementet, skriver kampreferat osv.

Individuell oppfølging

På arbeidsdagene i Vålerenga jobber ungdommene fra Brakka til Vålerenga fotball. Der tar prosjektlederen og deltakerne opp gode og dårlige erfaringer og løser eventuelle problemer som har oppstått på jobb i Hafslund eller i Vålerenga mot rasisme.

– Suksesskriteriet er tett oppfølging av hver enkelt ungdom, det viktigste er å holde motivasjonen oppe gjennom positive tilbakemeldinger, sier Eggen.
Hasnain Muhammad har et sterkt ønske om å bli vekter. – Jeg har observert vektere i arbeid og visste veldig godt hva jeg gikk til. Jeg gled inn i miljøet og fikk opplæring som alle andre i avdelingene under Hafslund Sikkerhet, sier han. Muhammad tar allerede ekstravakter som vekter og tjener penger. Å gå på arbeidspraksis betyr 200 kroner dagen.

Mohamad Hussein påpeker at det er viktig å bli trygg i arbeidssituasjonen og på de oppgavene man skal gjøre. – For å trives må du føle at du mestrer, mener han, og trekker fram tirsdagspraten i kundesenteret. Hver tirsdag har Hussein samtale med lederen sin om hvordan arbeidet har gått siste uke, hvordan tilbakemeldingene fra kundene som ringer inn er og hva han kan gjøre bedre neste uke.
– Du må ha gode samarbeidsevner og tilpasse deg miljøet, da blir det morsomt på jobben, sier Hussein.

I tillegg til Hafslund Sikkerhet og Hafslund Kundesenter, har ungdommene fra Jobbsjansen praksisplass i Hafslund Entrepenør og Hafslund Installasjon. Selskapene ble godt informert og forberedt på forhånd, både gjennom internavisen til Hafslund og informasjonsmøter.

Vellykket prosjekt

– Dette er helt klart et vellykket prosjekt som skal videreføres. Alle samarbeidspartnerne er positive til en ny runde. Hafslunds policy er at de ansatte skal gjenspeile befolkningen i Oslo, og det betyr at om lag 20 prosent av de ansatte bør ha minoritetsbakgrunn, opplyser Eggen.

Mohamad Hussein og Hasnain Muhammad var blant 11 ungdommer som ble valgt ut fra 70 søkere. Prosjektet annonserte etter kandidater på plakater i fritidsklubber, gjennom NAV Arbeid sin database for arbeidsledige og Eggen kontaktet også elever som manglet lærlingplass gjennom fagopplæringen i Utdanningsetaten. Til høsten er det flere av de andre sponsorene til Vålerenga som ønsker å bidra med praksisplasser, og det er behov for flere bedrifter som tar ansvar. Eggen er spent på om det blir like mange søkere til høsten.


Fakta om Jobbsjansen

  • Hafslund har vært hovedsponsor for Vålerenga Fotball i flere år.
  • Konsernet ønsket å ta et samfunnsansvar, og gjennom prosjektet Vålerenga mot rasisme og kontakt med Antirasistisk senter, tok Hafslund initiativet til "Jobbsjansen".
  • Utdanningsetaten, stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, Oslo Røde kors og Ungdoms-informasjonen i Oslo er også samarbeidspartnere.
  • Prosjektet har økonomisk støtte fra NAV Arbeid og Barne- og likestillingsdepartementet.


Siste nytt:

Etter at Idébanken besøkte Jobbsjansen har alle ni fått tilbud i Hafslund. Fire har fått lærlingeplass, tre har fått jobb som vektere og to som kunde-behandlere i Kundesenteret.

– Det er svært hyggelig at alle som har fullført prosjektet kommer seg videre, sier prosjektleder Lars Eirik Eggen.

(01.06.07)