Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

G4S Aviation har med stort hell rekruttert personer med nedsatt funksjonsevne fra arbeidsmarkedsbedriften Orbitarena. I sikkerhetskontrollen på Gardermoen har denne rekrutteringen blitt viktig for driften.

Som mange andre virksomheter hadde G4S utfordringer med å få skaffe nok og riktig arbeidskraft. Dette gjaldt spesielt i rushtiden på morgenen og ettermiddagen. Etter flere mindre vellykkede forsøk på å bemanne stillingene, kom løsningen gjennom et samarbeid med arbeidsmarkedsbedriften OrbitArena.

 Vi trenger folk som kan jobbe deltidsstillinger i disse rush-periodene og OrbitArena har kandidater som trenger arbeidstrening. Det viste seg å være en god match, sier Trude Johansen, HR/rekrutteringsansvarlig i G4S Aviation.

Trygg rekruttering

Kandidatene fra Orbit Arena har av ulike årsaker stått en stund utenfor arbeidsmarkedet, men ønsker seg  tilbake.

Hanne Ulsletten, assisterende direktør og Birgit Rognstad, personalkonsulent i OrbitArena forteller at kandidatene blir valgt ut etter kvalifikasjoner og ønsker før de settes i kontakt med virksomhetene. Hvis begge parter ønsker et arbeidsforhold blir kandidatene godt rustet gjennom samtaler og kurs hos arbeidsmarkedsbedriften.

 En av suksessfaktorene er at OrbitArena setter seg godt inn i virksomhetens behov og kandidatens kompetanse og motivasjon. De vet akkurat hva vi trenger, sier Johansen i G4S.

Hun legger til at hvis arbeidsutprøvingen ikke fungerer for kandidaten eller virksomheten, er det enkelt for begge parter å avslutte. Men det skjer heldigvis ikke så ofte.

–  Tvert i mot har 8 stykker fått fast jobb på vanlige vilkår etter arbeidsutprøvingen. De har blitt uvurderlige ansatte. Det er krevende å jobbe i sikkerhetsavdelingen på en flyplass og det er ikke rom for avvik. Kandidatene fra OrbitArena leverer på lik linje med alle andre. Noe annet hadde ikke vært akseptabelt, sier Johansen.  

Krever ikke mer ressurser

 Når kandidatene starter i jobben er det virksomheten som har ansvaret for den daglige oppfølgingen, men vi følger opp etter behov og ønske, sier Ulsletten i OrbitArena.

G4S Aviation har en standard fadderordning og opplæringsprogram. Utover dette krever ikke oppfølgingen av kandidatene fra OrbitArena ekstra ressurser på grunn av gode forberedelser hos OrbitArena.  Kandidatens lønn blir betalt av NAV gjennom tilskuddsordninger.

 Ansatte som kommer fra OrbitArena skiller seg ikke ut fra de øvrige ansatte. Vi kan ikke se på de ansatte hvem som er fra OrbitArena og hvem som ikke er det. Gjennom å få muligheten, opplever de anerkjennelse, og vi ser at de vokser med oppgavene de får, sier Johansen

Modell for framtiden

G4S har samarbeidet med OrbitArena i 3 år nå og håper at det gode samarbeidet fortsetter lenge.

 Fordi vi tror på det å gi mennesker nye muligheter. Det er et fascinerende paradoks. Vi snakker her om folk som kanskje har sosial angst og store utfordringer etter mange år utenfor arbeidslivet. De plasseres der det er mest mennesker på hele flyplassen, med et stort ansvar for at hele trafikkflyten skal gå som den skal. Og hva er det vi opplever? Jo, et mestringssprang som er enormt. De får på seg uniformen, svarer på spørsmål fra reisende og opplever at de gjør en viktig jobb, sier Johansen

Det er viktig at vi som vekterselskap viser samfunnsansvar. Og i G4S tror vi folk vokser med oppgaven. Da er det kanskje ikke hullene du måtte ha i CV-en som er avgjørende, men hva slags jobb du kan gjøre for oss her og nå.

Rekruttering gjennom arbeidsmarkedsbedrift

  • Samarbeidet mellom G4S og OrbitArena er en del av NHOs prosjekt "Ringer i vannet".
  • "Ringer i vannet" skal styrke samarbeidet om rekruttering mellom NHO-bedrifter og arbeidsmarkedsbedrifter.
  • Så langt har 500-600 rekrutteringsavtaler blitt inngått gjennom "Ringer i vannet".
  • Gjennom rekrutteringsavtalene blir arbeidssøkere formidlet til en periode med arbeidsutprøving i en bedrift. Målet er fast ansettelse etter utprøvingen.
  • Arbeidsmarkedsbedrifter (også kalt attføringsbedrifter) skal hjelpe personer med fysiske, sosiale eller psykiske utfordringer til å komme i ordinært arbeid. Arbeidsmarkedsbedriftene tilbyr utprøving, arbeidstrening, fagopplæring og annen hjelp for å klare overgangen til jobb eller utdanning.