Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjueen virksomheter i sykehjemsbransjen og ti i kjøtt- og fjørfeindustrien gjennomfører nå et landsomfattende samarbeidsprosjekt sammen med Arbeidstilsynet og NAV. Prosjektet ”3 - 2 - 1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” tester ut muligheter som ligger i bransjesamarbeidet og vil gjennom dette finne frem til velfungerende tiltak.

Arbeidstilsynet har ansvar for prosjektet, som skal foregå frem til sommeren 2010. To arbeidsgrupper med representanter for bransjene, NAV og Arbeidstilsynet leder det operative arbeidet. Prosjektleder er seniorinspektør Kristin Vindsetmo i Arbeidstilsynet.

Grunnidéen – den nordiske modellen

Grunnideen i prosjektet ” 3 - 2 - 1” er den såkalte ”nordiske modellen”, der utviklingsarbeid bygger på partssamarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte og trepartssamarbeidet der også myndighetene er med.

De betrakter hverandre som likeverdige parter og ønsker bred forankring og lokalt eierskap til aktivitetene. I de virksomhetene som deltar er det derfor etablert egne prosjektgrupper bestående av ledelse, tillitsvalgte og verneombud.Gjennomgående arbeider disse med å styrke lokalt trepartssamarbeid og systematisk HMS-arbeid og gjennomføre lederopplæring og kompetanseutvikling. Hensikten er å skape økt trivsel, gode arbeidsmiljø, lavere sykefravær og heve pensjoneringsalderen i de to bransjene.

Fra tilsyn til veiledning

I prosjektet rendyrker Arbeidstilsynet veilederrollen i stedet for den tradisjonelle tilsynsrollen. Også denne type prosjektsamarbeid mellom Arbeidstilsynet og NAV er nytt. Det er oppnevnt faste veiledere fra Arbeidstilsynet og NAV for hver virksomhet. Veilederne kan gi virksomhetene så mye støtte, opplæring og kompetanseoverføring som de ønsker i prosjektperioden. 

Idébanken vil fremover følge prosjektet med rapporter fra noen av de deltakende virksomhetene (se linker til høyre).

3-2-1-logo Les mer om prosjektet på Arbeidstilsynets nettsider.