Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et trettitalls representanter fra fire kjøttbedrifter og deres gode hjelpere var samlet til erfaringssamling på Gardermoen 13. oktober, som ledd i prosjektet 3-2-1. Deltakerne ga uttrykk for at både samlingen og fellesprosjektet er viktige, fordi de gir sterk drahjelp til aktivitetene i egen virksomhet.

 Styrket HMS-arbeid

Verneombud har fått vesentlig mer oppmerksomhet og plass hos virksomhetene i 3-2-1 -prosjektet. Dette er spesielt, fordi verneombudene mange steder sliter med å bli sett og hørt tilstrekkelig. Deltakerne trakk videre frem god oppslutning om lederopplæring, økt medvirkning fra ansatte og at det er etablert nye og effektive samarbeidsfora.

 - Forskjellen er som natt og dag mellom før og nå i samarbeidet mellom tillitsvalgte, verneombud og ledelsen, sa Rune Slaatten fra Finsbråten. Slaatten mente at uten dette fellesprosjektet hadde de ikke vært der de er i dag. Prosjektet koster riktignok både tid og ressurser, men ledelse og økonomiansvarlig støtter aktivitetene helhjertet og mener klart at utgiftene vil svare seg.

 Håper på smitteeffekt

Hver bedrift la frem statusrapport og fikk tilbakemeldinger fra de andre. De håper på smitteeffekt, slik at andre virksomheter kan lære og satse enda mer på samarbeidslinja. Dette vil styrke den enkelte virksomhet, men også bransjen som har vært gjennom store omlegginger de siste årene.

 Stor tro på gode resultater

På Gardermoen formidlet deltakerne stor tro på at de vil oppnå gode resultater gjennom opplegget.

- Vi har hatt det meste på stell fra før, men dette prosjektet har virkelig fått fart på oss, sa Terje Gundersen i Stabburet i sitt innlegg. Han beskrev tiltak som opplæring på kveldstid og styrket dialog og samarbeid i hele fabrikken. Prosjektet har lært oss å dokumentere bedre det vi gjør, slik at vi har fått mye bedre oversikt. I tillegg er sykefraværet kommet ned på et rekordlavt nivå hos oss, bare halvparten av det det var for tre år siden, fortalte Gundersen.

 I Fatland Sandefjord har partene blant annet utarbeidet mal for medarbeidersamtalene som nå skal tas i bruk. I Nortura har de satt ergonomi i fokus. De har filmet og fotografert arbeidsstillinger. Dette har gitt mange overraskelser og mye læring. Virksomheten har gjennomført tiltak slik som innkjøp av hjelpemidler og justering av arbeidsstillinger. På den måten håper de å redusere muskel og skjellplagene ytterligere.

Målet med prosjektet er å sikre godt arbeidsmiljø og lavere sykefravær gjennom partsamarbeid i bedriftene og trepartsamarbeid med myndighetene.

 Om 3-2-1- prosjektet

Prosjektet kom i stand etter initiativ fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet. Prosjektet skal teste ut et mer intensivt bransjesamarbeid, trepartssamarbeid med myndighetene og partssamarbeid lokalt mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. Hver bedrift har laget sin egen handlingsplan innenfor disse rammene.

Myndighetene støtter prosjektet økonomisk og gjennom at hver bedrift har tilgang på rådgivere fra NAV og Arbeidstilsynet. STAMI evaluerer prosjektet som varer ut første halvår 2010.