Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Det som gir risiko for sykdom og det som skaper trivsel og helse er ikke alltid to sider av samme sak. Ved å endre måten å spørre på kan vi vri perspektivet fra ren risikotenkning til helsefremmende tenkning, sier Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold.

Sammen med Asbjørn Grimsmo (Arbeidsforskningsinstituttet) har Torp utviklet et kartleggingsverktøy for helsefremmende arbeidsplasser (HEFA). Ved hjelp av et spørreskjema kartlegges helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.

Mer enn HMS

Tradisjonelt HMS-arbeid (Helse-, miljø- og sikkerhet) består i stor grad av risikoanalyser som avdekker mangler i arbeidsmiljøet. Dette er tilstrekkelig for å hindre helseskadelige arbeidsmiljøer, men ikke nok til å fremme helsen ytterligere, mener Torp. Det kreves en annen tilnærming for å skape utvikling mot bedre helse.

Positiv dialog

– HEFA-verktøyet er originalt, men ikke revolusjonerende nytt, forteller Torp. Spørsmålene i HEFA retter oppmerksomheten mot positive forhold som engasjement, mestring og trivsel framfor negative forhold som risikofaktorer og sykdom. Tanken er at undersøkelsen skal bidra til konstruktiv dialog om hva som skal til for å skape mer helsefremmende arbeidsplasser.

– Ved å rendyrke den helsefremmende måten å tenke på, skaper vi positive prosesser og unngår den evige jakten på mangler, sier han.

Helhetlig prosess

En HEFA-undersøkelse bør være starten på et helhetlig opplegg, en prosess med bred medvirkning fra de ansatte.
– De ansatte må oppleve at resultatene av kartleggingen tas på alvor og brukes aktivt i det videre utviklingsarbeidet. Rask tilbakemelding og oppfølging av resultatene er viktig, understreker Torp.

Første etappe på 20 minutter

Utfyllingen av skjemaet tar rundt 20 minutter. I tillegg til å brukes som utgangspunkt for dialog, kan resultatene brukes til sammenligninger innad i virksomheten, før/etter tiltak og mellom ulike virksomheter. Det kan også lages et system for sammenligning av nåsituasjonen og ønsket situasjon.

Ikke helsefremmende nok

Norge er et rikt land med jevnt over gode og utviklende arbeidsmiljøer. Er det da behov for mer helsefremmende arbeid?
– Det er virkelig behov for å jobbe med helsefremmende arbeidsplasser, selv om de fleste sier de trives på jobben, sier Torp. Det er ingen ting som tilsier at arbeidsmiljøene er gode nok, tenk bare på alle som blir uføretrygdede eller sliter med psykiske problemer. Dessuten kommer det nye personer til, og arbeidsplassen er i stadig utvikling. Dialog om hvordan arbeidet best mulig kan tilpasses menneskenes behov for helse, trivsel og utvikling er derfor høyst aktuelt og krever kontinuerlig fokus, avslutter Torp.

HEFA-verktøyet

Virksomheter som er interesserte i HEFA-verktøyet kan ta kontakt med Steffen Torp v/Universitetet i Sørøst-Norge på e-postadresse [email protected]