Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varehandelen er bedre enn forventet. Et nytt forskningsprosjekt viser at handelsfolk tar godt vare på sine gravide medarbeidere og er flinke til å legge til rette for dem. Tett samarbeid hver dag mellom alle i butikken er mye av grunnen.

En kartlegging i fem større butikk-kjeder viser at ledere har en positiv holdning til gravide. Ledere med mest erfaring er også de mest positive.

 Hver graviditet er et prosjekt i seg selv, også for lederne. Det er mye god praksis og mange kloke grep der ute, men lite er skrevet ned, forteller Anne Inga Hilsen. Hun har ledet forskningsprosjektet.

Liten avstand

Liten avstand mellom ansatt og leder gir et godt utgangspunkt for en god dialog. I følge Hilsen er det her butikkene har sin styrke.

–  Tett samarbeid i det daglige gjør det lettere å finne praktiske løsninger, sier hun. 

Som forventet er det mer rom for fleksibilitet og jobbrotasjon i større butikker.

–  Jo mindre butikkene er, jo vanskeligere blir det å finne muligheter for dette, er hennes observasjon.

Både riktig og lønnsomt

Mette Martinsen er personalsjef i Meny-Ultra. Hun mener det er viktig å legge til rette og skape trygghet både for gravide og ledere.

 Vi ønsker å beholde kompetansen deres lengst mulig. Gravide er som regel blant våre kjernemedarbeidere. De er viktige både for kundeopplevelsen og for kvaliteten, understreker hun.

Enkle fremgangsmåter

Alle i butikken bør være forberedt på å få en gravid medarbeider eller kollega, sier Anne Inga Hilsen. Hennes konklusjoner og råd etter forskningsprosjektet er følgende:

 • Snakk sammen om temaet med alle ansatte. Ta det opp på personalmøter.
 • Snakk om at det er normalt og ønskelig at folk blir gravide. Det er all grunn til å ha positive holdninger til dette.
 • Oppfordre gravide til å ta situasjonen opp med leder så snart som mulig.
 • Diskuter eventuelle behov for tilrettelegging før legen involveres.
 • Dette er smart: Det som er tungt og belastende for gravide kan også være det for andre. Forebyggende innsats kan hindre belastningslidelser for flere.

Arbeidstid og arbeidstempo like viktig som arbeidsoppgaver

Ofte er det små tilpasninger som skal til for at gravide kan fortsette å trives i jobben: Mulighet for små pauser, noe roligere tempo og å unngå spesielle lukter, kan ofte være nok. Både Hilsen og Martinsen anbefaler å se på arbeidstiden og ikke bare på arbeidsoppgaver:

 De som har gradert sykmelding har ofte sine beste arbeidsdager når de bruker graderingen til å redusere tempoet i stedet for arbeidstiden.

Martinsen mener lederen bør ta en samtale så fort det er kjent at medarbeideren er gravid.

–  Ikke vent på sykmeldingen, er hennes oppfordring.
 

Brosjyren "Gravide i varehandelen" finner du i menyen til høyre.

Om prosjektet

 • Brosjyren "Gravide i varehandelen" oppsummerer konklusjonene fra prosjektet. Den er samtidig en praktisk veileder for gravide i jobb, deres ledere og kolleger (se menyen nedenfor).
 • I prosjektet har 392 butikksjefer i fem konsern og kjeder svart på et spørreskjema om sine erfaringer og holdninger til gravide.
 • Prosjektet har også observert oppfølgingen av gravide medarbeidere i åtte Meny-butikker i Bergen og Trondheim.
 • Meny og Ultra har rundt 6600 ansatte i alderen 18-40 år. Rundt 4000 av disse er kvinner i sin mest fertile alder.
 • 376 000 jobber i handelsnæringen.
 • Prosjektet Gravide i handelsnæringen er et samarbeid mellom Virke, LO/HK, NAV, Fafo og AFI. Prosjektet er finansiert gjennom FARVE-midler og Fellestiltakene LO/Virke.