Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For ansatte med helseproblemer kan forholdet til leder avgjøre om de blir uføretrygdet eller ikke. Personalmøter og god støtte fra leder minsker sjansene for å falle ut av arbeidslivet, viser flere forskningsprosjekter.

– Vi blir overrasket noen ganger. Det som mange tar for gitt for å få et godt arbeidsmiljø, mangler helt mange steder, sier Migle Gamperiene og Heidi Enehaug ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Personalmøter er viktig

De to forskerne har gjennomført flere undersøkelser som viser at ansatte er spesielt utsatte når mulighetene til å treffe leder og kolleger er små. Sist tok de for seg nærtransportsjåførenes arbeidssituasjon, de som kjører varer ut til butikkene.

Undersøkelsen viser direkte sammenhenger mellom helseplager og forhold i jobben: Sjåførenes manglende kontakt med egne ledere gir større korttidsfravær, mens stress i jobben og liten medbestemmelse gir større langtidsfravær.

– Det er en utfordring når halvparten ikke vet hvem lederen er, og lederne heller ikke oppsøker dem de skal lede, påpeker Enehaug. Åtti prosent av sjåførene ønsker flere møter der de kan ta opp ulike forhold i arbeidshverdagen. De virksomhetene som imøtekommer dette ønsket vil ha langt større muligheter til å ivareta de ansattes helse, sier hun.

Samarbeid og ledelse avgjør

Migle Gamperiene tok doktorgrad på helse og arbeidsmiljø blant kvinner i ufaglærte yrker.
– Mange tenker at renholderne ikke behøver så mye kontakt med ledere, fordi jobben består av renhold på et avgrenset område. Men slik er det ikke, sier hun. – Det er ikke bare fysisk utslitthet som er årsak til uførhet. Det overraskende er at kvaliteten på samarbeid og ledelse er så utslagsgivende.

– Gode ledere er til stede, informerer, løser problemer for ansatte, hører på dem. Ledere som er tett på, som er villige til å tilrettelegge og tar medarbeiderne med på råd, gjør en stor forskjell. Når dette mangler, øker sjansene for uføretrygding. Det er den mentale helsen det går ut over, sier hun.

Nye utfordringer med store avdelinger

Altfor mye av organiseringen av forholdet mellom leder og ansatt foregår på tegnebrettet, mener de to forskerne. I det siste er det blitt mer og mer vanlig at arbeidsledere har gått fra å ha ti - femten medarbeidere til å ha over femti. Det betyr at de i langt større grad enn før får koordinerende lederoppgaver. De bruker tiden til å sette opp vaktplaner og kjøreruter, skaffe vikarer osv. Da blir det tilsvarende mindre tid til å bli kjent med medarbeiderne og mer av kontakten skjer når det er kommet inn klager eller ved andre negative hendelser.

– De gode relasjonene forsvinner, kommunikasjonen blir dårligere, sier Enehaug.

Bør investere mer i nærmeste leder

Forholdet til nærmeste leder har mye å si, men det blir satset for lite på disse lederne, sier de to forskerne.
– Arbeidslederne er ofte rekruttert "nedenfra", men er gjerne de siste som får kurs og blir spurt om råd. Dette er uheldig. Det er kvaliteten på disse lederne som i størst grad påvirker medarbeidernes helsetilstand i lengden.

 Forskernes konklusjoner

  • Kombinasjon av fysiske belastninger, stress, dårlig ledelse og språkproblemer øker sjansene for uføretrygding.
  • Forskernes råd er at arbeidslederne bør få profesjonell lederopplæring før de får lederansvar.
  • Bedriften må organisere møtesteder for kolleger og ledere, gi god informasjon og satse mer på medbestemmelse.