Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvilke forhold bidrar til å skape engasjement og sunne arbeidstakere? Hvilke faktorer bidrar til mestring og utvikling, til tross for stadige endringer og økte krav? Denne type spørsmål lar seg vanskelig besvare ved bare å fokusere på risikofaktorer og hvordan disse kan unngås.

Det sier Marit Christensen og Siw Tone Innstrand som begge jobber ved NTNU i Trondheim og er tilknyttet Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU (se faktaboks).

Ulike perspektiver

Et viktig utgangspunkt for forskningen ved senteret er at fravær av negative faktorer ikke nødvendigvis fører til økt engasjement og bedre helse.

– Det er forsket mye på hva som bidrar til sykdom, plager og sykefravær, men betraktelig mindre på hva som fremmer engasjement, trivsel og helse. Vi ønsker å supplere eksisterende forskning på forebygging og behandling av sykdom med et fokus på hvilke ressurser og prosesser som fremmer helse som noe mer enn fravær av sykdom, sier Innstrand. 

– Hva man kaller barnet har dessuten betydning for hvilket fokus prosesser ute i bedriftene får. Vår erfaring er at merkelappen sykefraværsprosjekt ofte gir de ansatte assosiasjoner til at det egentlige målet er å spare penger. Når fokus i stedet rettes mot positive faktorer og hva som skal til for å skape mer helsefremmende arbeidsplasser, blir det ofte en mer konstruktiv og fruktbar dialog, forklarer hun videre, fortsetter Innstrand.

Fokus på jobbressurser

Organisasjoner er forskjellige, og hva som i størst grad skaper engasjement og arbeidsglede vil varierer etter bransje og type arbeidsoppgaver. Det som skaper disse positive sidene ved arbeidsplassen kaller forskerne jobbressurser.

 – Det er lurt å kartlegge hvilke jobbressurser som er viktige i den enkelte organisasjonen og ta tak i disse når man skal utvikle tiltak. Her finnes det ikke noe “one-size-fits-all”, sier Christensen.

 – Når vi er ute i bedrifter og spør de ansatte om hva som fremmer engasjement, kommer de gjerne først med eksempler som felles turer og andre sosiale aktiviteter. Men når de får tenkt seg om er det gjerne helt andre faktorer som kommer fram, for eksempel det å få anerkjennelse og bli sett og verdsatt, forteller Christensen.

Sunne individer + sunn kultur = sunn profitt

Hvis de ansatte har det bra og er engasjerte, så tyder mye på at det har positive effekter, ikke bare for den enkelte, men også for bedriften. Mange av studiene som har undersøkt dette har brukt mål på produktivitet som baserer seg på rapportering fra de ansatte.

– Det er behov for flere studier som bruker objektive mål for å belyse positive effekter for bedriften. Dette er vi i gang med i ett av våre prosjekter, forteller Christensen.

Selvforsterkende spiraler

De som er engasjerte og yter godt får bedre tro på at de vil mestre arbeidshverdagen. Dette bidrar igjen til enda sterkere engasjement, enda bedre opplevd helse og enda sterkere tilknytning til bedriften og økt produktivitet.

– Ressurser og engasjement antas altså å inngå i selvforsterkende spiraler som bidrar til en bærekraftig utvikling både for den enkelte og bedriften, forklarer Innstrand.

Senter for helsefremmende arbeid

Senter for helsefremmende forskning er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) og NTNU. Senteret skal utvikle og formidle ny kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter god helse og livskvalitet. Et av forskningsområdene er positiv arbeidshelse. Sentrale stikkord for forskningen på dette området er engasjement, flyt, interaksjon mellom arbeid og familie, positive arbeidsressurser, positiv helse og sunne arbeidsorganisasjoner.

Jobbressurser

Jobbressurser er ressurser i arbeidsmiljøet. Det kan være fysiske, psykososiale eller organisatoriske forhold som:

  • gjør det lettere å gjøre en god jobb.
  • bidrar til å redusere den negative virkningen av høye krav.
  • stimulerer til personlig vekst, læring og utvikling.
  • Eksempler på jobbressurser kan være sosial støtte fra leder og kolleger, rettferdighet, kontroll, positive tilbakemeldinger, utviklingsmuligheter, anerkjennelse, variasjon og det å bli sett og verdsatt.