Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Å arbeide på ulike tider av døgnet påvirker søvnen og funksjoner i kroppen. Et nytt forskningsprosjekt skal gi ny kunnskap om hvordan arbeidstiden påvirker helsen.

– Det er en klar sammenheng mellom det å jobbe skift og det å få søvnproblemer eller enkelte andre helseplager, forteller Dagfinn Matre, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Oslo.

På jakt etter sammenhenger

Sammen med Kristian Bernhard Nilsen ved Oslo universitetssykehus gjennomfører Matre et større forskningsprosjekt. De vil finne ut hva som skjer med kroppen ved skiftarbeid.

– At det er en sammenheng mellom skiftarbeid og hjerte/karsykdom og diabetes, vet vi. Det vi imidlertid vet mindre om er hva som egentlig skjer i kroppen i forbindelse med skiftarbeid og hvordan ansatte opplever disse endringene. Det vil vi finne mer ut av. Blant annet vil vi undersøke endringer i hormoner og andre biologiske prosesser, forteller han.

Enestående forskning

Og Matre og Nilsen går grundig til verks. De tar i bruk rapportering via mobiltelefon og utruster deltakerne med en aktivitetsmåler festet til ankelen. I fire uker følger de sykepleiere som arbeider skift. Hver kveld registrerer deltakerne opplysninger på en mobil-app om hvordan de har sovet og svarer på noen andre spørsmål i tilknytning til dette.

– Dårlig søvn over lang tid virker trolig forsterkende på en del andre plager

Dagfinn Matre

Aktivitetsmåleren rundt ankelen registrerer når og hvordan søvnen har vært. I tillegg tar forskerne tre biologiske prøver av deltakerne, før, under og etter nattevakt. Dermed kan forskerne sammenligne hvordan deltakerne faktisk sover, hvordan de opplever søvnen og helsetilstanden, og hvilke endringer som har skjedd i kroppen i perioden.

- Denne studien er faktisk ganske enestående i sitt slag. Det er ingen som før har klart å studere skiftarbeidere og variasjon i helseplager over mer enn to til tre dager. Vi studerer dem inngående i fire uker, forteller Matre.

Å jobbe skift kan også ha positive sider

Mange får helseplager på grunn av skiftarbeid, men dette gjelder nødvendigvis ikke alle. Noen er mer robuste og takler påkjenninger bedre enn andre.

– Det kan være mye positivt med det å jobbe om natten, understreker Matre og gir noen eksempler:

– På natten er det gjerne roligere enn på dagtid. Det betyr mindre trafikk på vei til og fra jobb, og færre oppgaver på jobben. Noen opplever også at skiftarbeid gir bedre tid til familien. Vi er spent på hvordan slike positive forhold også slår ut, sier Matre.

Søvnvansker som årsak eller mellomliggende faktor?

Matre er usikker på om årsaken til helseplager i forbindelse med skiftarbeid, ligger i søvnforstyrrelser eller i det å jobbe når det er normalt å sove.

– Det er nok en blanding. Noen av plagene kommer av det å jobbe når det er normalt å sove. Men dårlig søvn over lang tid virker trolig forsterkende på en del andre plager. Vi håper på å få en bedre innsikt i disse sammenhengene gjennom studien. Innsikten kan brukes til å lage nye helsefremmende tiltak for skiftarbeidere, sier han.

Fortsatt plass til deltakere

I januar 2015 vil forskningsprosjektet sende ut invitasjon om å delta til tilfeldig trukne sykepleiere over hele Norge. Datainnsamlingen foregår frem til sommeren.

– Vi er like interessert i de som ikke er plaget med søvnproblemer som de som er plaget. Deltakerne har ulik følsomhet på belastninger. En stor bredde i utvalget vil gi oss best innsikt i hva som skjer, avslutter han.

> Besøk hjemmesiden til skiftarbeidsstudien 

Les mer

idebanken

Skift og turnus påverkar helsa vår

Det er ein godt dokumentert samanheng mellom skiftarbeid og fleire sjukdomsgrupper. Verksemder med tilsette som arbeider skift eller turnus kan likevel gjere mykje for at arbeidet skal gå minst mogleg ut over helsa.