Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Med jamne mellomrom skriver Idébanken artikler om forskning på temaer knyttet til inkluderende arbeidsliv. På denne siden har vi samlet alle artiklene.

Les mer

idebanken

Når er stress skadelig?

Stress er et ord som brukes om alt fra å ha mye å gjøre til å oppleve et sammenbrudd. Når blir egentlig stress skadelig?

idebanken

Fem tips for bedre trivsel

Svenske arbeidstakere har fortalt hva som gir dem trivsel på jobben. Svarene er samlet i fem hovedpunkter sammen med råd for hvordan andre bedrifter kan få til det samme.

idebanken

Tungt å være arbeidstaker med ekstra omsorgsansvar

Noen trenger tiltak på arbeidsplassen for å klare balansen mellom omsorgsansvaret og arbeidet. I dette innlegget skriver forsker Lise Lien hva arbeidsgiver kan gjøre for å lette situasjonen for pårørende.

idebanken

Meditasjon kan øke arbeidsinnsatsen

I en ny studie viste det seg at ansatte som mediterte jevnlig hadde større arbeidsglede og arbeidsinnsats enn kollegaene som aldri mediterte.

idebanken

Høy pensjonsalder er ingen trussel mot de unge

Flere eldre i arbeidslivet minsker ikke de unges muligheter for å få jobb. En økning av de som kan og vil jobbe fører i stedet til at det skapes flere jobber. Det viser en ny svensk rapport.

idebanken

Lederstil kan påvirke stressnivået

Opplevelsen av stress og hvordan vi håndterer det påvirkes av lederstil, hvordan arbeidet er organisert, kollegiale forhold og vår fysiske plassering. Det er resultatene i en ny dansk undersøkelse.