Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korttidsfraværet ble halvert da de ansatte fikk tilpasset trening i arbeidstiden. Les hva forskeren mener må til.

En ny studie viser at korttidssykefraværet kan halveres når medarbeiderne får tilpasset trening, riktig motivasjon og tid til å trene. For det holder ikke å bare sette i gang et treningsopplegg på jobben, mener forsker Just Bendix Justesen ved Syddansk Universitet:

– Vi må få til noe som fungerer på sikt og ikke bare et par måneder fordi det er nytt og spennende.

Justesen har derfor undersøkt hva som skal til for å få medarbeiderne til å fortsette treningen. Forskeren mener det er spesielt tre ting som gjorde at treningsopplegget fungerte.

En time hver uke

400 danske kontoransatte var med i undersøkelsen. Halvparten var treningsgruppe, de resterende 200 var kontrollgruppe. Treningsgruppen fikk en time i uken med personlig tilpasset høyintensitets treningsopplegg sammen med en personlig trener.

I tillegg ble de anbefalt å ha minst 30 minutter med moderat aktivitet seks dager i uken. For eksempel kunne de sykle til jobben, gå tur eller ta trappene i stedet for heisen.

Før de startet med treningen, lærte forskerne opp noen av medarbeiderne i bedriftene i hvordan de kunne motivere kollegaene sine til å trene. Justesen kaller disse for sunnhetsambassadører.  

Forskeren mener at de er en av de tre viktigste ingrediens når et nytt treningsopplegg skal inn i bedriften.

– Hver investerte krone gav opptil tre kroner tilbake.

Just Bendix Justesen 

Motiverende kollegaer

Justesen 2 foto privat_NY
– Vi må få til noe som fungerer på sikt og ikke bare et par måneder fordi det er nytt og spennende. Det sier forsker Just Bendix Justesen ved Syddansk Universitet.

– Vi har størst tillit til de vi har en nær relasjon med. Som familie, venner eller kollegaer.

– En positiv kollega som igangsetter treningen og motiverer underveis kan være en god frontperson for treningsopplegget, sier forskeren.

Den andre tingen forskeren ser som viktig er at lederen må gi plass til treningen i arbeidstiden. Dette for at medarbeiderne ikke skal føle at det kolliderer med arbeidsoppgavene.

Det tredje viktige elementet er selve treningen. Justesens studie viser blant annet at personlig oppfølging gjør stor forskjell.

Tilpasset trening

I studien brukte de det Justesen kaller intelligent trening. Det betyr at en personlig trener legger opp et individuelt program til hver enkelt medarbeider. Treningen skal blant annet tilpasses etter personens arbeidsoppgaver, eventuelle plager og fysiske form.

­– Og det skal være noe du synes er gøy, legger forskeren til.

Den personlige treneren var med hver uke. Etter at det første året var gått, sjekket forskerne hva som skjedde hvis treneren bare var med en gang i måneden.

– Da så vi at intensiteten falt i stor grad. Et av poengene er at timen skal være høyintensiv, sier Justesen.

Det forskeren har funnet ut at skal til for å lykkes er altså: motivasjon fra sunnhetsambassadører blandet med morsom og tilpasset trening som lederen setter av tid til. Justesen mener dette er en investering som betaler seg selv.

– Det skal være noe du synes er gøy.

Just Bendix Justesen

Tredobbel gevinst

– Vi så i dette prosjektet at hver investerte krone gav opptil tre kroner tilbake, forteller forskeren.

Dette er målt i mindre korttidsfravær og økt produktivitet hos de medarbeiderne som trente. Både arbeidsevnen og produktiviteten steg med over fem prosent hos deltakerne i treningsgruppen. Den generelle helsen ble over elleve prosent bedre.

– Dette betaler seg i kroner for arbeidsplassen og i helse for hver enkelt medarbeider, sier Justesen

Trening gjør altså mye bra, men som idebanken har skrevet tidligere skal det flere ting til for å være en helsefremmende arbeidsplass.

Om undersøkelsen

  • Studien Workplace Health Promotion: Implementing physical activity at the workplace – a change project er doktorgradsavhandlingen til Just Bendix Justesen ved Syddansk Universitet.
  • 400 danske kontormedarbeidere deltok.
  • Ved loddtrekning ble de delt inn slik at halvparten var med i treningsgruppen og de andre var kontrollgruppe for å måle forskjellen.
  • Alle fikk en helsesjekk ved starten og slutten av studien.
  • Bedriftene var innen både offentlig og privat sektor.
  • Studien varte i ett år.
  • Den er en del av et større prosjekt om individuelt tilpasset trening på arbeidsplassen som varte fra 2011 til 2014.

Les mer

idebanken

30 strategiske minutter

IA-bedriften Jølstad begravelsesbyrå AS ble kåret til årets sprekeste mellomstore bedrift i 2011 av Norges Bedriftsidrettsforbund og Dagens Næringsliv. Les om hvordan bedriften gikk strategisk til verks for å bedre helsen til de ansatte.

idebanken

Tar et oppgjør med stillesitting

I skadeoppgjørsselskapet Norwegian Claims Link (NCL) pusher de hverandre til fysisk aktivitet. Slik blir formen bedre og det sosiale fellesskapet rikere. Det styrker samarbeidet i bedriften.