Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det ble meldt inn 24 000 arbeidsulykker til NAV i 2014. En ny rapport trekker frem hvordan små påminnelser i hverdagen kan få dette tallet ned.

Tall fra SSB viser at det ble rapportert inn 24 000 arbeidsulykker til Nav i 2014. Av disse førte 60 prosent til fravær på tre dager eller mindre og 40 prosent til fravær på mer enn tre dager. 61 personer mistet livet.

Nyttig nudge

Nudging handler om å få folk til å endre adferd. ”Nudge” på engelsk betyr en liten dytt. Det stadig mer populære begrepet nudging betyr små dytt i riktig retning.

I Danmark har to firmaer nylig undersøkt om dette kan være et nyttig grep i arbeidet med sikkerhet på arbeidsplassen.

Det er Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og konsulentfirmaet iNudgeyou som har puttet hodene sammen. De undersøkte spesielt bedrifter innen lager og godstransport. Hovedspørsmålene de stilte var: Hvilke ulykkesrisikoer er det her? Og hvordan kan disse minimeres med metoden nudging?

– Å forebygge arbeidsulykker handler om å være oppmerksom på rett ting til rett tid.

Kasper Hulgaard, prosjektleder i iNudgeyou.

Konklusjonen i den ferske rapporten er at nudging kan være med og forebygge ulykker. De kommer også med eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Det skjer ikke meg

I rapporten er det flere eksempler på små grep de mener kan gjøre en stor forskjell hos de virksomhetene de har besøkt. Disse er ikke undersøkt i praksis. Vi vet derfor ikke akkurat hvor effektive de vil være mot arbeidsulykker.

– Å forebygge arbeidsulykker handler ikke bare om å være mer oppmerksom. Det handler om å være oppmerksom på rett ting til rett tid, sier Kasper Hulgaard til magasinet Arbejdsmiljøviden.

Hulgaard er prosjektleder i iNudgeyou og ledet dette prosjektet.

Han legger til at vi vet fra atferdsforskning at mennesker på den ene siden har vanskelig for å overføre abstrakte tall til nyttig praksis, som risikotall på arbeidsulykker. Mens vi på den andre siden kan overdrive farer som for eksempel flystyrt eller haiangrep. Ved å få arbeidstakere til å overvurdere risikoen for arbeidsulykker kan vi motvirke tanken om at det skjer ikke meg. 

– Det kan være første skritt mot en mer sikker adferd, mener Hulgaard.

Tydelige påminnelser

Et av forslagene i rapporten er å ha klistrelapper med tegninger som viser riktig løfteteknikk på toppen av tunge esker.

Nudging foto iNudgeyou
Tanken er at en tegning skal gi mer oppmerksomhet enn om det hadde stått skrevet med tekst.

De fleste vet hvordan man løfter riktig, men i en travel hverdag kan det være lett å tenke at det ikke er så nøye. Da kan kanskje ulike former for nudging bidra til oppmerksomhet der og da og holdningsendring på sikt, foreslås det i den nye rapporten.

Idebanken har tidligere besøkt flere bedrifter som bruker slike påminnelser. Fabrikksjef Tom Stamnes ved Støren Treindustri AS er opptatt av sikkerhet og de små påminnelsene i hverdagen. For eksempel et enkelt ord skrevet på veggen som viser hvor hvert enkelt verktøy har sin plass. For å huske på å rydde det bort.

Støren - 16 Foto Eivind Kaasin
Så enkelt kan det gjøres. – En ryddig fabrikk er viktig både for trygghet og trivsel, sier fabrikksjef Stamnes.

Alle bransjer og arbeidsplasser har forskjellige risikomomenter. Derfor må nudgingen eller påminnelsene tilpasses hver enkelt bedrift. Den danske rapporten kan bidra med nyttige tips. De nevner blant annet at det er viktig å kartlegge hva som er risikoene og hvilken adferd som er vanlig i dag. Derfra kan man brainstorme frem forskjellige små tiltak som kan bidra til å endre dette til mer ulykkesforebyggende adferd. Her kan kanskje omvendt brainstorming være nyttig:

Hvis du vil lese mer om nudging, finner du en god introduksjon til nudging som metode og tips til andre måter å bruke dette på hos det danske nettmagasinet Arbejdsmiljøweb.

Unge er mest utsatt

Tallene fra SSB forteller at helse- og sosialtjenester var den næringen som hadde flest ulykker som førte til fravær på tre dager eller mindre i 2014. De mest alvorlige ulykkene var innenfor de fem næringsgruppene elektrisitet, vann og renovasjon, bygge- og anleggsvirksomhet, industri, transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske.

En rapport fra det svenske forsikringsselskapet AFA peker på at unge er mer utsatt enn eldre kollegaer for å oppleve alvorlige arbeidsulykker.

Unge har oftere jobber som innebærer risiko, men i tillegg kan mangel på erfaring og kompetanse om sikkerhet bidra til den økte risikoen. Her kan kanskje forskjellige former for nudging bidra med både opplæring og påminnelser.

 

Om rapporten

  • Rapporten heter Risikovurdering – med inddragelse af teori om nudging.
  • Den er et samarbeid mellom det danske Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og konsulentfirmaet iNudgeyou.
  • De har sett spesielt på bedrifter innen lager og godstransport.
  • Hovedspørsmålene var: Hvilke ulykkesrisikoer er det her? Og hvordan kan disse minimeres med metoden nudging?
  • Det legges frem flere eksempler på nudging i rapporten. Disse er ikke testet i praksis. Vi vet derfor ikke akkurat hvor effektive de vil være mot arbeidsulykker.

Les mer

Med IA-midler til forebyggende arbeid

Da sykefraværet sank med 40 prosent på ett år, satte Agder Energi Produksjon av en halv million kroner til IA-tiltak – med spesielt fokus på forebyggende arbeid. Det har økt bevisstheten om hva som skaper god og dårlig helse, og motivert mange til å holde seg i form.