Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Den nye IA-avtalen for 2014 til 2018 viderefører hovedtrekkene fra tidligere avtaler. De tre delmålene ligger fast. Systemet for oppfølging av sykefravær blir derimot betydelig endret når sanksjonene mot arbeidsgivere faller bort.

4.mars 2014 signerte myndighetene og partene i arbeidslivet den nye intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder for perioden 2014 til 2018.

Tillit i stedet for kontroll

Partene har fjernet sanksjonene mot arbeidsgivere som bryter reglene for oppfølging av sykefravær. De presiserer at de nå ønsker å vise tillit til at virksomhetene følger opp som de skal.

 ­Vi skal bort fra papirbunken og over til å hjelpe enkeltmennesker, understreket arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under signeringen.

Les mer om regelendringene i faktaboksen nedenfor.

Mer vekt på forebygging og inkludering

I selve IA-avtalen blir hovedtrekkene fra tidligere avtaler videreført. Delmålene er de samme. Her er noen av endringene:

  • Mer målrettet innsats mot unge med nedsatt funksjonsevne: Myndighetene forplikter seg til å prioritere denne gruppen i sin innsats og bruk av tiltak. De skal rydde opp i tilskuddsordninger og regelverk knyttet til disse.
  • Mer vekt på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet: Tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar slås sammen til et «forebyggings- og tilretteleggingstilskudd», og kan gis som støtte til arbeidsgivere i det forebyggende HMS-arbeidet.
  • Det skal blir enklere å bli IA-virksomhet: Samarbeidsavtalen mellom IA-virksomhetene og NAV har blitt forenklet i forbindelse med den nye nasjonale avtalen. Partene håper at flere virksomheter nå vil bli med i ordningen.
  • Bedre kunnskapsutvikling og flere forsøk: Partene i IA-avtalen er enige om en forsterket innsats for å finne ut hvilke IA-tiltak som virker. De vil også gjennomføre et forsøk med «sykmeldt i jobb» og utrede en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full støtte fra NAV.

Les mer på sidene til Arbeids- og sosialdepartementet og i den nye IA-avtalen.

Byråkrati er ikke lenger en unnskyldning for å ikke bli IA-virksomhet.

LO-leder Gerd Kristiansen under signeringen av ny IA-avtale.

Forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte

  • Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykmeldte, men det presiseres at det kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Forslaget bør innebære færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag.
  • Dialogmøte innen sju uker gjelder i utgangspunktet for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Endringen vil føre til at det blir holdt færre unødvendige dialogmøter enn i dag.
  • Rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov.
  • Det presiseres at dialogmøte i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette.
  • Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det. Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves.

 Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

 

Les mer

idebanken

Ny IA-avtale - ny Idébank

I anledning ny IA-avtale har Idébanken lansert nye nettsider. De gode eksemplene har fått selskap av helt nye produkter. Du kan nå lese korte innføringer i viktige temaer. Dessuten har vi laget en samling av kloke grep som kan hjelpe virksomhetene med IA-arbeidet.