Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et forskerteam i Sverige har sett på hva som kjennetegner fylker og kommuner med lavt sykefravær. De har funnet seks nøkkelfaktorer som går igjen der nærværet er høyt.

De seks nøkkelfaktorene er et resultat av forskningsprosjektet Hälsa och framtid i offentlig forvaltning (Hoff). Prosjektet drives av forskere ved Uppsala universitet og Karolinska instituttet med støtte fra AFA forsikring. De samme forskerne har tidligere gjort lignende studier i private bedrifter, og kommet til lignende resultater.

Resultatene av forskningen er beskrevet i rapporten ”Från risk till frisk”. Der kommer det frem at lavt sykefravær i kommuner og fylker henger sammen med:

  •  Ledere som er til stede og som gir personlige tilbakemeldinger.
  •  Kompetanseutvikling og opplæring.
  •  Et åpent miljø der det er mulig å lufte både idéer og kritikk.
  •  Mulighet for å bytte arbeidsoppgaver eller stilling.
  •  Hjelp til prioritering når det er mye å gjøre.
  •  Et systematisk og kontinuerlig arbeid for å få et godt arbeidsmiljø.

Ledere har en viktig rolle

På steder med lavt sykefravær ser man at oppfølging og tilbakemeldinger gis personlig. Ledere anstrenger seg for å være tilgjengelige. Enten ved å sette av møter der de kan diskutere med mellomledere og medarbeidere, eller ved å være til stede ute i virksomheten.

Man ser også et lavere sykefravær der ledere tar ansvar for å prioritere arbeidsoppgavene i perioder med mye å gjøre. Når for eksempel enkelte medarbeidere stiller for høye krav til seg selv og tar på seg for mye arbeid, er det viktig at en leder ser dette og tar tak før det blir et problem.

­– Sjefene har avgjørende betydning, men det er også viktig med et ”helsefremmende klima” på jobben. Det handler om å bry seg om hverandre, å ha en familiær tone og å vise hverandre respekt, sier Eva Vingård, professor i arbeids-, og miljømedisin ved Uppsala universitet.

Et åpent og utviklende miljø

I organisasjoner med lavt sykefravær legger lederen til rette for at medarbeidere kan lufte idéer og komme med kritikk eller forslag. Det bør være høyt under taket, og det er også viktig at de ansattes tilbakemeldinger følges opp oppover og nedover i linjen. Det er også viktig at medarbeidere får muligheter til individuell videreutvikling og kompetanseheving. Det øker arbeidslysten, kreativiteten og engasjementet.

Bytte av oppgaver eller stilling

Et interessant funn er at kommuner og fylker med lavt sykefravær legger til rette for at ansatte kan skifte arbeidsoppgaver eller stilling. Det kan være i tilfeller der fysiske skader gjør det vanskelig å fortsette i den stillingen man har, men det kan også gjelde ansatte som ønsker å ta karrieren et steg videre. Ledere er føre var og oppfordrer ansatte som står i faresonen til å prøve nye arbeidsoppgaver, skaffe ny kompetanse eller flytte til andre arbeidsoppgaver innenfor kommunen

Jobbe jevnt og helhetlig

Kommuner og fylker med lavt sykefravær arbeider mer strukturert og strategisk med det systematiske arbeidsmiljøarbeidet i den daglige driften. Mye kan gjøres med godt forebyggende arbeid, men forskerne ser også at det å ha gode rutiner når folk først blir sykemeldte har også en positiv effekt. Man kan altså ikke kun fokusere på enten før eller etter sykemelding. Individuell oppfølging og tilrettelegging bør skje kontinuerlig, og ikke bare når noe har skjedd.

Les mer