Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Renholdsavdelingen i en svensk kommune organiserte seg på nytt og ga sine renholdere mer innflytelse og ansvar. Resultatet ble lavere sykefravær, mer trivsel, høyere effektivitet og mer fornøyde kunder.

Organisasjonsendringen ble fulgt gjennom fire år av den svenske forskeren Therese Öhrling. I siste utgave av Nordic Journal of Working Life Studies presenterer hun sine funn.

En utsatt bransje

Öhrling påpeker at renholdsbransjen er preget av høyt sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet. Renhold betyr gjerne ensformig arbeid, vonde arbeidsstillinger, tidspress og ensomhet. Konkurranseutsetting og jakt på kostnader kan gjøre allerede tunge jobber enda tyngre.

I tillegg har renholdere ofte få muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag og lite innflytelse på beslutninger i bedriften.

Tok grep og endret organisasjonen

Slik var det også i den svenske renholdsavdelingen. De hadde investert i moderne utstyr, ergonomisk opplæring og andre tiltak, uten at det hjalp. Det var høyt sykefravær og mye misnøye. Ifølge avdelingslederne var det beslutninger tatt sentralt i kommunen som stod i veien for et bedre arbeidsmiljø. Kommunen vurderte også å sette renhold ut på anbud, noe renholderne og lederne deres var imot.

Avdelingslederne tok derfor grep og inngikk forhandlinger med ledelsen i kommunen. Resultatet ble en avtale om større uavhengighet for renholdsavdelingen. Avdelingslederne fikk mer makt over organisering og budsjett. Ordningen var et alternativ til anbud. Den skulle evalueres etter tre år.

Mer innflytelse for renholderne

Etter at avtalen var inngått sørget renholdslederne for å involvere de ansatte i driften av avdelingen. De etablerte blant annet en ordning med medarbeiderråd. Et slikt råd kommer sammen når det er behov for det. Her kan renholderne diskutere og komme med innspill til alt fra innkjøp av nytt utstyr til strategier for bedre fysisk og mental helse.

Avdelingen etablerte også en styringskomité der både lederne og representanter for renholderne deltar. Komiteen møtes en gang i måneden og spiller en sentral rolle i organiseringen av avdelingen.

Therese Öhrlings undersøkelser viser at både ledere og renholdere mener disse grepene økte renholdernes innflytelse på arbeidet og organisasjonen. Renholderne følte også et større ansvar for økonomien i avdelingen.

Bedre kommunikasjon

Forskeren fant også at rådene styrket kommunikasjonen mellom renholderne og lederne. Dette førte til at både erfaringsdelingen og det sosiale arbeidsmiljøet ble bedre.

Lederne har også begynt å sende ut nyhetsbrev som holder renholderne oppdatert på kommunens beslutninger og trender i renholdsbransjen. Brevene legger vekt på å motivere de ansatte. Lederne bruker denne kanalen til å oppfordre renholderne til å komme med innspill, samarbeide og skryte av hverandre.

Bedre forhold til kundene

Et annet grep i omorganiseringen var å gi renholderne større ansvar for kontakten med kundene. Renholderne tar nå flere beslutninger selv. Slik blir ønsker fra kundene fulgt opp raskere. I sine intervjuer fant Öhrling at forholdet mellom renholderne og kundene ble bedre etter omleggingen. Dette er viktig, påpeker forskeren, ettersom det er kundene som renholderne møter i det daglige.

En bedre renholdsavdeling

Gjennom sine intervjuer og spørreundersøkelser fant Therese Öhrling at renholderne er mer fornøyde, stolte og motiverte enn før omorganiseringen. Sykefraværet har kommet ned på nivået til resten av kommunen. Dessuten har endringene ført til bedre kvalitet, høyere effektivitet og innsparinger. Overskuddet på budsjettet bruker de blant annet til videreutdanning, teambuilding og ekstrahjelp i hektiske perioder.

Kommuneledelsen er også fornøyd med løsningen, som har blitt videreført. Renholderne har slik unngått å bli satt ut på anbud.

Therese Öhrlings konkluderer med at renholdsavdelingen har valgt en god modell. Hun anbefaler den til andre renholdsbedrifter, også i det private.

Les hele studien her

Les mer

idebanken

Oppdaget kraften i involvering

Ved Kværner Verdal er operatørene med i planleggingen av nye prosjekter. Involveringen har skapt engasjement og høyere effektivitet. – Vi vinner på mange områder, sier avdelingsleder Odd Bratli.