Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mulighet til å bestemme mer over egen arbeidstid har flere positive effekter hos skiftarbeidere. Det viser en ny dansk undersøkelse. De som var med i undersøkelsen meldte om bedre søvn og mindre fysiske og mentale virkninger av å gå skift.

Hva skjer dersom de som jobber i skift får bestemme mer over egen arbeidstid? Det var målet for et dansk forskningsprosjekt kalt ”Prioriteret arbejdstid – Indflydelse på egen arbejdstid blandt skiftearbejdere”.

Positive resultater i helse- og omsorgssektoren

­”Prioritert arbeidstid” betyr at medarbeiderne får mulighet til å legge inn ønsker om arbeidstid i et datasystem. Ut ifra dette blir det satt opp en egen vaktplan som tar hensyn til medarbeidernes ønsker og behovet for bemanning.

Både et kundesenter og flere arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren var med i undersøkelsen. I helse- og omsorgssektoren ble medarbeidere mer fornøyd med arbeidstidene sine, noe som førte til bedre trivsel. Dessuten opplevde de ansatte bedre søvn, mindre behov for å slappe av etter vakt og færre fysiske og mentale påkjenninger.

Prioritert arbeidstid oppleves forskjellig

I kundesenteret derimot var medarbeiderne mindre tilfredse med arbeidstiden, og det var ingen effekt på søvn og helse.

– Effekten av prioritert arbeidstid oppleves generelt som positiv, men det er avhengig av hvordan man gir det, hvem som gjør det og hvorfor, forteller Anne Helene Garde fra det Nationale Institut for Arbejdsmiljø til Videncenter for Arbeidsmiljø. Hun er en av forskerne bak prosjektet.

Innflytelse på arbeidstider gir nye utfordringer

Innføringen av prioritert arbeidstid har en dokumentert positiv effekt både på medarbeideres privatliv, kvaliteten av arbeidet og samarbeidet på arbeidsplassen. Men undersøkelsen viser også at det gir medarbeidere noen nye utfordringer.

Muligheten for å arbeide lenger betyr i noen tilfeller at ansatte setter brukernes behov fremfor deres egne. Det gir en bedre kvalitet, men det kan til slutt gå utover den enkelte medarbeider.

Undersøkelsen viser også at ulik arbeidstid fører til praktiske utfordringer. Et eksempel er at overlevering av informasjon mellom vaktene kan bli vanskelig, siden det ikke er et reelt vaktskifte lenger. Det kan bli vanskelig å få på plass møter, og det blir færre felles pauser, noe som kan påvirke fellesskapet på arbeidsplassen.

Allikevel er de aller fleste som var med i forskningsprosjektet positive til å kunne skreddersy sin egen arbeidstid. Over sytti prosent sa at de gjerne ville jobbe med prioritert arbeidstid etter at prosjektet var ferdig.

Les hele forskningsrapporten her