Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I en ny studie viste det seg at ansatte som mediterte jevnlig hadde større arbeidsglede og arbeidsinnsats enn kollegaene som aldri mediterte.

Meditasjon og avspenning har blitt mer og mer populært de siste tiårene. Forskning har vist at meditasjon kan gi oss blant annet bedre konsentrasjon, hukommelse, kreativitet, emosjonell intelligens og mer motivasjon. Det er også en kjent sak at meditasjon hjelper mot stress.

En gruppe forskere i Japan var derfor nysgjerrige på om de kunne finne noen forskjeller hvis de sammenlignet ansatte som mediterte med de som ikke gjorde det. Og forskjeller fant de. 

Større glede, engasjement og innsats 

Forskerne sendte spørreskjemaer til over 30 000 personer som jobbet innen næringsliv. Nesten fire prosent, altså 1200 personer, mediterte jevnlig. De som mediterte krysset av høyere tall på både arbeidsinnsats og arbeidsglede. De var også mer engasjerte i jobben sin enn de som ikke mediterte.

Forskerne målte ikke forskjellene mellom deltakerne i prosent. Blant annet fordi det er endel usikre elementer ved en slik studie. For eksempel tar studien bare for seg folk som allerede mediterer. Forskerne tar derfor forbehold om at det kan være noe i personligheten til de som mediterer, mer enn meditasjonen i seg selv, som gir forskjellen. For eksempel kan de være mer nysgjerrige av natur og tilpasse seg lettere, og dermed trives bedre på jobben.

En norsk forsker som Idebanken har pratet med mener at meditasjon uansett er et nyttig verktøy for å slappe av og håndtere utfordringer bedre. 

– Meditasjon er definitivt et bra miljøtiltak på jobben. 

Øyvind Ellingsen


Håndtere utfordringer

– Flere tidligere undersøkelser har vist de positive virkningene av meditasjon, sier Øyvind Ellingsen.

Bruk oyvind-ellingsen- foto Torbjørn Hobbel
Meditasjon gjør oss bedre rustet til å håndtere stress, forteller Øyvind Ellingsen. Han er professor i cellulær kardiologi ved NTNU og overlege ved Hjertemedisinsk klinikk, St Olavs Hospital i Trondheim.

Ellingsen har selv vært med i flere studier som ser på hva meditasjon gjør med oss. Han kan forklare hva som skjer i kroppen når man mediterer.

Endrer hjernen

Meditasjon gir blant annet mindre stresshormoner i blodet, som adrenalin og kortisol. I tillegg blir hjernefunksjonen endret slik at vi blir bedre rustet til å håndtere stress.

– Dette er varige endringer, ikke bare noe som skjer mens du mediterer, utdyper overlegen.

Det finnes flere måter å meditere på. Ellingsen nevner først noe som heter ledet meditasjon. Da kan du for eksempel høre på en stemme som forteller hvordan du kan hvile oppmerksomheten på pusten din. Instruksjonene kan du få fra en innspilling, som en app, eller du kan være med på et arrangement der en person sier hva du skal gjøre. Alternativet til ledet er selv-administrert meditasjon. Da følger du i stedet et fokus i deg selv. Det vanligste er å gjenta en lyd stille i tankene eller følge pusten.

– Det viktigste er at arbeidstakerne selv er motivert og følger opp.

Øyvind Ellingsen

Prøv et kurs

– Meditasjon er definitivt et bra miljøtiltak på jobben, mener Ellingsen.

Overlegen sier det kan være spesielt bra i bedrifter med høyt arbeidstempo og prestasjonskrav. Han legger til at det viktigste med slik tiltak er å velge noe hver enkelt faktisk har lyst til å gjøre:

– Det viktigste er at arbeidstakerne selv er motivert og følger opp.

Ellingsen nevner at det også finnes flere, gode jobbtiltak mot stress. For eksempel meditasjon, trening, yoga og tilgang til stillerom hvor du kan slappe av litt.

Han foreslår derfor å tilby et meditasjonskurs hvis ansatte vil prøve ut dette. Selv underviser han på et kurs i meditasjon og stressmestring som heter Arbeid og avspenning.

Bra med stress

Stress på arbeidsplassen er imidlertid ikke nødvendigvis negativt. Idebanken har tidligere skrevet at de utfordringene vi møter også er med på å gjøre arbeidslivet vårt spennende.

Fakta om undersøkelsen

  • Studien The Association between Meditation Practice and Job Performance: A Cross-Sectional Study er publisert i tidsskriftet PLoS ONE.
  • Over 30.000 ansatte innen næringsliv svarte på spørreskjemaer.
  • 3,9 prosent av disse mediterte jevnlig.
  • Deltakerne i studien drev med flere ulike typer meditasjon, og studien skiller ikke mellom meditasjonstypene.
  • Dette er en tverssnittstudie som teller og måler hva folk gjør. En svakhet med dette er at det ikke sier noe om årsakssammenheng.

Les mer

idebanken

Identifiser faktorene som kan redusere stress

I denne øvelsen blir medarbeiderne bedt om å vurdere en rekke positive utsagn fra 0 til 10 og deretter prioritere og drøfte resultatene. Dette er en hurtig og effektiv metode for å dokumentere de faktorene som har betydning for stressbelastningen på arbeidsplassen. Formålet er å få øye på ubalanse og iverksette tiltak.

idebanken

Fredagsmøter gir lavt sykefravær

I Sandnes ligger en fabrikk som lager betongelementer for byggebransjen. Her er det store maskiner i sving og sikkerhet står selvsagt i sentrum. Men det er ikke den eneste grunnen til at sykefraværet i Spenncon ligger på rundt to prosent og stadig synker.