Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan sykmeldte i Akershus prøve seg i jobb mens sykepengene fortsetter. – Da er det lettere å finne riktig gradering og tilretteleggingstiltak, mener avdelingsleder.

– Jeg ville tilbake i jobb, men fastlegen var ikke sikker på om det var riktig å friskmelde nå, forteller hjelpepleier Bente Smedstuen. 

Hun jobber ved en bolig i Akershus som tilbyr tjenester til personer med fysisk eller psykisk utviklingshemming.

Smedstuen hadde vært sykmeldt i tre måneder da ordningen Sykmeldt i jobb kom ut på prøve.

Med denne ordningen kan den ansatte jobbe i 14 dager mens sykepengene fortsetter som vanlig. Dermed kan sykmeldte prøve ut arbeidsoppgaver uten at virksomheten må betale.

– Når jeg kunne fungere som et tillegg til grunnbemanningen, slapp jeg forventningspresset om å yte maksimalt. Da kunne jeg i stedet prøve meg frem og finne ut hvor mye jeg kunne jobbe, forteller Smedstuen.

Testes i Akershus

På informasjonssiden til prosjektet står det at tanken bak ordningen er nettopp at sykmeldte skal kunne prøve ut arbeidsoppgaver uten at det stilles produktivitetskrav.

Utprøvingen skal gjøre det lettere å finne ut om det er noen oppgaver som fungerer og hvor stor arbeidsmengde som passer. I tillegg til å se om tilrettelegging kan gjøre veien tilbake til jobb lettere.

Sykmeldt i jobb er en prøveordning som pågår til april 2017. I første omgang er den bare tilgjengelig for virksomheter i Akershus. Etter prøveperioden skal ordningen evalueres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Blir den en suksess, skal det vurderes om den skal utvides til resten av landet.

Smedstuens avdelingsleder håper Sykmeldt i jobb blir en permanent ordning.

Vet ikke før du har prøvd

– Hvis en ansatt får en 50 prosent friskmelding forventes det at personen skal utføre 50 prosent av arbeidsoppgavene sine. Du vet jo ikke om du mestrer det før du har prøvd, sier Anita Nordstrand.

Hun er avdelingsleder ved Bolig med bistand i Ullensaker. To av hennes ansatte har vært igjennom den nye ordningen. Smedstuen og en kollega. Begge var 100 prosent sykmeldt og kom tilbake i jobb umiddelbart etter de 14 dagene de fikk prøve å jobbe. Den ene jobber 50 prosent, den andre er tilbake på fulltid.

Nordstrand mener at hennes ansatte ikke hadde kommet tilbake like raskt uten denne ordningen:

– Dette er spesielt nyttig når man har vært fraværende over tid og skal starte med en gradert friskmelding. Det er lettere å bestemme graderingsprosenten når man har fått testet det ut i praksis.

– I tillegg får jeg som leder se om det trengs noe tilrettelegging og hvilke tiltak som er de riktige.

Ordningen skal altså evalueres når prøvetiden er over i 2017. Så det gjenstår å se hvilken total nytte ordningen har og om den etter hvert blir tilgjengelig i hele landet.

Fakta om Sykmeldt i jobb

  • I første omgang er det virksomheter i Akershus som skal prøve ut Sykmeldt i jobb. Så lenge virksomheten ligger i Akershus spiller det ingen rolle hvor den ansatte er bosatt. 
  • Forsøket pågår frem til 15. april 2017.
  • Det er initiert av Arbeids- og sosialdepartementet, etter forslag fra partene i arbeidslivet (IA-avtalen 2014-2018).
  • Du kan bruke ordningen når en ansatt som er 100 prosent sykmeldt ønsker å prøve seg i jobb.
  • Den sykmeldte får utbetalt sykepenger i perioden. Det er altså ingen ekstra kostnader for virksomheten.
  • Ordningen er frivillig og nærmeste leder med oppfølgingsansvar registrerer deltakelsen på denne nettsiden. 
  • Du trenger ikke godkjenning fra NAV eller sykmelder.

For mer informasjon om Sykmeldt i jobb kan du besøke prosjektets nettsider.

Les mer

idebanken

Gode kolleger er den beste støtten for sykmeldte

Ved lang tids sykmelding er støtten fra arbeidskamerater viktigst for å komme tilbake i jobb. Opplevelsen av at arbeidskameratene virkelig bryr seg betyr aller mest, viser ny svensk studie.

idebanken

Ny metode påviser arbeidsevnen hos sykmeldte

To enheter i Åmot kommune har laget en detaljert oversikt over arbeidsoppgaver. Oversikten tar de frem når de skal finne oppgaver for sykmeldte. Ofte er arbeidsevnen bedre enn det sykmeldingen sier.

Sjekk bredden i tilretteleggingstiltakene

Tilrettelegging kan hindre sykefravær. Når den ansatte skal til legen øker sjansen for gradert sykmeldling/raskere friskmelding når medarbeider og arbeidsgiver har vurdert mulige alternativer før vedkommende går til legen. Som hjelp til arbeidet med å tilrettelegge har Idébanken utarbeidet en sjekkliste over mulige tilretteleggingstilak.