Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDÉBANKEN MENER: Ser vi oss blind på statistikken, mister vi vesentlig kunnskap om hva som faktisk virker. Les lederen fra årets utgave av Inkludert.

4.mars 2014 signerte myndighetene og partene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalepartene forplikter seg til fire nye år med innsats. Samtidig finnes det mange kritiske røster. De mener at resultatene ikke er gode nok: Partene har ikke nådd målene de har satt seg for lavere sykefravær, høyere pensjonsalder eller flere personer med nedsatt funksjonsevne i jobb.

Likevel: Det er flere piler som peker i riktig retning. Sykefraværet har blitt redusert og folk jobber lenger før de pensjonerer seg. Målet med IA-avtalen er en kulturendring i hele det norske arbeidslivet. Da er det ikke rart at det tar tid før resultatene kommer.

Dessuten bør ikke de nasjonale statistikkene være det eneste vi ser på når vi skal vurdere om IA-avtalen har effekt. Idébanken møter hvert år en lang rekke virksomheter som lykkes med IA-arbeidet. Mange av dem peker på at IA-avtalen har vært et viktig utgangspunkt for arbeidet de gjør. Hvis vi skal vurdere hvordan IA-avtalen fungerer, må vi også ta oss tid til å studere disse gode eksemplene. Her er det nemlig mye lærdom å hente. Hvis vi derimot bare stirrer på statistikk, mister vi vesentlig kunnskap om hva som faktisk virker. Fjorårets store debatt om kvinners sykefravær er et godt eksempel på dette. Mediene har vært fulle av forklaringer på hvorfor det er en forskjell på menns og kvinners sykefravær. Men de færreste virker å være interessert i hva som skjer på arbeidsplasser med mange kvinner og lavt sykefravær.

Det er denne typen kunnskap Idébanken ønsker å løfte fram. Også i år har vi snakket med mange dyktige virksomheter og fagpersoner som gjør norsk arbeidsliv mer inkluderende. Du får møte noen av dem i årets utgave av Inkludert.

God fornøyelse!
 

> LAST NED MAGASINET INKLUDERT 2015