Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ikke alle medarbeidere blir motivert av høylytt skryt fra ledere eller kollegaer. For enkelte er den beste motivasjonen rett og slett å gjøre et godt arbeid. Ederweb.se gir tips til hvordan du best kan lede dine ”stille medarbeidere”.

Ifølge Zweig har det alltid eksistert ”usynlige” medarbeidere. Men ettersom selvskryt og selvpromotering på arbeidsplassen blir mer vanlig, så blir de stille medarbeiderne ofte oversett av lederen sin. Han skriver i artikkelen ”Managing the invisibles” at det er også blitt færre av denne typen medarbeidere. Grunnen til det er at de fleste medarbeidere i dag er gode til å promotere seg selv på arbeidsplassen. Det gjør det enda vanskeligere for en leder å se de som ikke roper høyt om sine resultater.

Her får du råd om hvordan du kan se dine dyktige men stille medarbeidere, og hvordan du som leder kan motivere dem.

Hvem er de?

Du har antagelig flere stille medarbeidere i staben enn du tror. Og selv om folk er forskjellige har denne typen ansatt tre fellestrekk.

  • De oppsøker ikke anerkjennelse.
    De fleste streber etter en form for annerkjennelse i arbeidet. Annerkjennelse øker selvfølelsen. De stille medarbeiderne har en annen holdning. De etterspør ikke annerkjennelse og ros, fordi de synes det tar tid og fokus bort fra de viktige og interessante oppgavene.
  • De er svært nøye og faglig dyktige.
    Det å være nøye er en dypt forankret verdi hos de stille medarbeiderne. Det å gjøre et godt arbeid er hoved motivatoren. Dermed kan de legge mye arbeid i viktige detaljer som ikke nødvendigvis synes.
  • De trives med et stort ansvar.
    Det å ikke snakke høyt om egne prestasjoner betyr ikke at de stille medarbeiderne ikke ønsker krevende oppgaver. De trives godt med mye ansvar, selv om de kanskje ikke ønsker å være den som leder styremøtene.

Hva gjør du?

Tenk på hvordan du best kan belønne ulike medarbeidere. Det behøver ikke alltid være lønn som motiverer, men derimot det å fremheve den ansatte og dens innsats. For de som motiveres av synlig annerkjennelse kan ros være en belønning i seg selv. Når det gjelder de stille medarbeiderne er de indre motivasjonsfaktorene avgjørende.

Zweig skriver at for de stille medarbeiderne er det å gjøre et godt stykke arbeid en belønning i seg selv. Stille medarbeidere motiveres av muligheten til å utvikle seg faglig, og trives best i et miljø som lar dem fokusere på det. Det å gi de dyktige og mer stillferdige medarbeiderne spesialistoppgaver er også veldig motiverende. Det sender signaler i organisasjonen om at jobben de gjør og kompetansen de har settes pris på.

Stille medarbeidere motiveres av muligheten til å utvikle seg faglig, og trives best i et miljø som lar dem fokusere på det.

Det er en god idé å ha faste møter der medarbeidere rapporterer hva de har oppnådd. Det kan også være en ukentlig eller månedlig e-post. Mer struktur og formalitet kan vise seg å være befriende for mange av de stille medarbeiderne som gjør et godt stykke arbeid men som ikke liker å skryte av seg selv.

Sist men ikke minst er det alltid en god idé å snakke med de stille medarbeiderne om hva som fungerer best for dem. Det kan gjelde alt fra motivasjon til kontorplass og om de jobber best i grupper eller alene.